بخشنامه در خصوص ممنوعیت بکارگیری نیروی کار خارجی

0

پاراف بخشنامه در خصوص ممنوعیت بکارگیری نیروی کار خارجی : بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و استانداریها درراستای سیاستهای دولت برای صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش میزان اشتغال و به منظور کمک به حل معضل بیکاری و فراهم کردن شرایط ضروری برای ساماندهی اتباع بیگانه مقتضی است:

 کلیه کارگران اتباع خارجی در استان که مجوز اشتغال دارند همانند کارگران ایرانی از تمامی مزایای قانون کار برخوردار هستند و کارفرمایانی که از خدمات کارگران خارجی استفاده می‌نمایند ملزم هستند تا آنان را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نمایند.

دانلود بخشنامه در خصوص ممنوعیت بکارگیری نیروی کار خارجی

توضیحات لازم:

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تمامی نیروهای کار خارجی دارای مجوز کار که مشغول بکار هستند در برابر حوادث ناشی از کار و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در کشور تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند و استفاده از خدمات آنان بدون بیمه حوادث ممنوع است.

 اتباع و مهاجران خارجی ساکن استان البرز که دارای کارت آمایش یا هویت معتبر هستند، زیرپوشش بیمه سلامت این استان قرار می‌گیرند

 کلیه کارگران اتباع خارجی در استان که مجوز اشتغال دارند همانند کارگران ایرانی از تمامی مزایای قانون کار برخوردار هستند و کارفرمایانی که از خدمات کارگران خارجی استفاده می‌نمایند ملزم هستند تا آنان را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نمایند.

 اتباع و مهاجران خارجی ساکن استان البرز که دارای کارت آمایش یا هویت معتبر هستند، زیرپوشش بیمه سلامت این استان قرار می‌گیرند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید