بخشنامه، جزئیات و روش های دریافت خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری

0
بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان
بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان

پاراف بخشنامه، جزئیات و روش های دریافت خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری : صندوق بازنشستگی کشوری شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان عضو صندوق را طی بخشنامه شماره ۸۳۲۱ مورخ ۹۵/۵/۳۱ به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده است.

دانلود بخشنامه (۸۳۲۱ مورخ ۹۵/۵/۳۱)، جزئیات و روش های دریافت خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری

در راستای ارتقاء خدمات رفاهی در بخش درمان ، کاهش هزینه ها و سهولت دریافت خدمات بیمه تکمیلی ، بازنشستگان به یکی از طرق ذیل می توانند اقدام نمایند:

برای مشاهده جزئیات بیشتر به نشانی اینترنتی http://retirement.ir/GoldenInsurance/GoldenInsurance.aspx مراجعه نمایید.

الف) با دریافت معرفی نامه به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه پایه سلامت و شرکت بیمه گر تکمیلی درمان مراجعه نمایند.

ب) با مراجعه به مراکز درمانی دولتی و مجری طرح تحول سلامت که طرف قرارداد با شرکت بیمه گر می باشند هزینه ها به حداقل رسیده و سهم بیمار که درصدی از تعرفه های مورد تعهد بیمه پایه سلامت است بعهده بیمه گر می باشد، درصورتیکه مرکز درمانی فاقد قرارداد با شرکت بیمه گر تکمیلی درمان باشد با ارائه اصل رسید فرانشیز پرداختی و کپی صورتحساب مرکز درمانی جهت بهره مندی از فرانشیز مورد تعهد بیمه تکمیلی درمان به شرکت آتیه سازان حافظ مراجعه نمایند.

ج ) با دریافت معرفینامه از شرکت بیمه گر و پرداخت ۳۰ درصد فرانشیز سهم بیمه پایه سلامت در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با بیمه پایه به مراکز درمانی طرف قرارداد که تعرفه های مورد توافق با شرکت بیمه گر رعایت می نمایند ، مراجعه کنند ضمناً ۳۰درصد فرانشیز پرداختی با ارائه اصل مدرک توسط بیمه شده از طریق بیمه سلامت ایران ( بیمه پایه ) قابل وصول می باشد.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید