بخشنامه تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده به قراردادی و بخشنامه ملغی شدن مصوبه برقراری فوق العاده ویژه برخی از دستگاهها

24

پاراف بخشنامه تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده به قراردادی و بخشنامه ملغی شدن مصوبه برقراری فوق العاده ویژه برخی از دستگاهها : این دو بخشنامه را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

بخشنامه جانشین معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده به قراردادی

بخشنامه ملغی شدن مصوبه مربوط به برقراری فوق العاده ویژه برخی از دستگاهها مصوب تیرماه ۹۲

با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ هیأت وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران، بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی به‌علت مغایرت صریح با ماده (۱۸) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده، به‌منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ می‌شود:

۱ ــ نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سالهای ۱۳۸۴ به بعد در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت قراردادی تبدیل وضع یافته‌اند، صرفاً می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند. دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد به‌غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این‌که تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان پذیر نیست.

۲ ــ تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پستهای سازمانی مصوب، صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده (۴۴) قـانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

۳ ــ با توجه به اینکه مصوبات هیأت وزیران برای تبدیل وضع نیروهای شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاه‌های اجرایی از جمله مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان پذیر نیست.

۴ ــ برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به‌استناد مصوبات ملغی الاثر هیأت وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت‌های پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام نموده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های پیمانکاری در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به‌صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت‌های پیمانکاری) مجاز نیست.

انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضع شده (شرکتی) در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به‌صورت جزیی یا کلی امکان پذیر است. حفظ توأم نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مغایر قانون و سیاست‌های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب سازی و کوچک سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.

۵ ــ در صورتی که دستگاه‌های اجرایی با رعایت بند (۴) این بخشنامه و مستند به ماده (۱۷) قانون مدیـریت خدمات کشوری برای تأمین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف ــ قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید این معاونت امکان پذیر است.

ب ــ انعقاد قرارداد بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص انجام شود.

ج ــ در قراردادها به هیچ وجه به موضوع نیروی انسانی، به‌کارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

بدیهی است، شرکت خصوصی طرف قرارداد صرفاً متهد به انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد (بر اساس بند “ب” این بخشنامه) می‌باشد و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

24 دیدگاه ها

 1. واقعا خجالت هم خوب چیزیه همش دارن حق نیروی شرکتی رو پای مال مکنن پارسال هم دیوان عدالت یه بخش نامه داد از اونم خبری نشد

 2. باسلام من نه از ایثارگرانم نه از خانواده شهدا ولی بخدا یک ایرانیم که وطنم را بیشتر از جانم دوست دارم پس چی شده که منی که نزدیک 10ساله شرکتی هستم ولی تو همون شغل شخصی که یکسال نشده اومده، استخدام پیمانی شده بخدا این ظلم همین که از اینا امتحان ورودی نمیگیرن بسه ،اگه خصوصی سازی خوبه برای همه خوبه نه برای ما بدبختا چناکه انبیا و اولیاء هم فرمودند آنچه برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند و هر چه برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز مپسند. اجرکم عندا…

 3. همه جوره دارن در حق نیروهای پیمانکاری ظلم میکنن ٬گفتن قرارداد مستقیم میکنیم ٬ماهم خدارو شکر کردیم که یک دست میشن نیروها ٬الان چهار دسته شدن که بازهم این نیروهای بخت برگشته پیمانکاری در رده آخر قرار گرفتن. همه کار مارو شرکت انجام میده فقط یه پول یامفت میدن به پیمانکار آخه این انصافه٬بازم این هیچی ٬وقتی بیست روز حقوقمون رو دیر میدن و پیش امور اداری شکایت میکنیم ٬میگن ما وظیفه در قبال شما نداریم و شما اصلا نیروی ما نیستید و ما پیمانکار گرفتیم که از دست شما راحت باشیم ٬آخه این عدله ٬این انصافه ٬مدیران ارشدی که ماهی سی چهل میلیون حقوق میگیرین ٬بخاطر توشه آخرتتون هم که شده یه کاری واسه ما دربدر ها بکنین

 4. نیروهای شرکتی هر روز دارن بیشتر از روز قبل غرق میشن و بالاخره آه زن و بچه های ما دامان این دولتیها رو میگیره! این اسمش عدالت اجتماعیه… معنیش رو نمیدونستم

 5. با سلام
  آقای روحانی فکری بحال نیروهای شرکتی بکنید خدارو خوش نمیاید کل کار و ما شرکتی ها انجام میدیم پول و نیروهای رسمی و پیمانکاران میخورن،خبر دارید پیمانکار ها سه ماه چهار ماه به ما حقوق نمیده وقتی هم میدن فقط یک حقوق میدن،زن و بچه ما چه گناهی کردن،این چه عدالتیه،واسطه چرا؟آقای دکتر چرا پیمانکار واسطه دولت و کارگر بشه،چرا خود دولت مستقیم پول ما بیچارها رو نمیده.به امید یکسان سازی نوع استخدام ها در یک ارگان مشابه.

 6. جناب اقای روحانی ریس جمهور محترم
  لطفا یک فکری به حال این (قراردادهای انجام کار مشخص )بکنید چون این عده علا رغم کارایی زیادو تحصیلات عالیه و سپردن وظایف مهم به انهادردستگاههای دولتی همچنان مورد تبعیض و بی مهری سیستم قرار میگیرند لطفا یک فکری به حال تغییر وضعیت قراردادهای انها بکنید .
  با تشکر

 7. تروخدا واسه تغییر سمت ایت قرار دادی ها کاری کنید من لیسانسم بقران باید هر روز جارو بزنم اخر وقتم کارای این رسمیارو انجام بدم اقای احمدی نجات کجایی برگرد

 8. کجای کارید کسی قرار نیست کاری انجام بدهد انقدر امیدوار نباشید این دولت اگر همه جاش خوب باشه در بحث نیروی انسانی فقط به فکر کوچک کردن بخور بخور پیمانکاری است پس دل خوش نباشید

 9. با سلام خدمت جناب آقای روحانی .من نیروی شرکتی در یک بانک دولتی هستم اندازه سه نفر کار میکنم اما انداره یک نفر هم حقوق نمیگیرم نه مسکنی داریم نه پولی برای امرا معاش حقوقی هم که میدن حتی واسه یه هفته هم کفاف نمیکنه الان میخوام دخترمو برای مدرسه ثبت نام کنم اما نمیتونم چون قدرت مالی آن چنان ندارم .از مسولینی که با دلسوزی قشر ضعیف در این نظام خدمت میکنن عاجزانه خواهشمندم تا به این وضعیت خانمان سوز ما نیروهای شرکتی رسیدگی بفرمایید .عجرتون با آقا امام زمان .

 10. سلام.من با مدرک کارشناسی ارشد در یک ارگان دولتی مشغول به کارم و حقوق کارگری دارم میگیرم.پدرمم به خاطر این مملکت رفته جنگیده و جانباز متوفی هست.سرپرست خانواده و برادرانم هستم و به هر دری که میتونستم زدم تا حداقل تبدیل وضعیت بشم و قراردادی ولی متاسفانه تا پارتی نباشه هیچکس آب هم نمیتونه بخوره.۳۰ ساله که با استرس داریم زندگی میکنیم.از بچگی شاهد بیماری های پدر بودم و ترس از دست دادنش.حالا هم استرس اخراج شدن.
  مسوولین خدا را خوش نمیاد.
  اون دنیا جواب ما و امسال ما رو چی میخاید بدید؟؟

  • همه ادارات شدن فرزندان جانباز آیا این عدالت است؟
   ۵ ساله چشم انتظار استخدام هستم از بیکاری افسرده شدم اونوقت شما از تبدیل وضعیت حرف میزنی؟!!

 11. با سلام و احترام
  متاسفانه برای بی عدالتی که در دین اسلام می بینیم باید تاسف خورد نیروی قراردادی ادارت سپر بلا برای نیرو های رسمی همه امورات ادارات به عهده نیرو های قرادادی و حقوق آنچنانی نیز برای رسمی ها – متاسفم برای آنان که دم از عدالت و دین و دیانت می زنند . عدالت یکی از ارکان اصلی اصول دین می باشد وقتی اصول دین را قبول ندارید چگونه شعار عدالت و اسلام محوری می دهید .
  مضحک ترین قسمت جایی هست که نیرو های قراردادی حتی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نیز نمی شوند حداقل حقوق پایه کارگری و مضحک آنجاست که عیدی کارکنان قراردادی مطابق کارمندان رسمی محاسبه می شود . قضاوت با آنان که مدعی اسلام و یا انسانیت هستند .

 12. سلام . من هم ۱۲ سال هست که در یک کارگاه از صنایع شیمیایی ساصد کار می کنم . نه سختی کاری هست نه مزایا . تازه حقوقمون هم بصورت شرکتی . کارو ما می کنیم مزایاش برای یکی دیگست . موقع مزایا میشه میگن شما نیروی خدماتی هستین ولی کار که میشه ما مثل موش آزمایشگاهی هستیم . هر ساله بت یه جلسات با وعده وعید به نیروهای شرکتی در هیات دولت سرشو هم میارن و دلخوشمون می کنن باز یه هفته نگذشته به فراموشی سپرده میشه . اخه تا کی انتظار بکشیم . هر دولت وعده جدید میده ولی در عمل کار نمی کنن .

 13. تمام مسئولین تا روز قیامت مدیون خانواده و زن بچه های نیروهای شرکتی هستین شما که فقط دم از خدا و اسلام قرآن میزنید شما طرفدار یه مشت پیمانکارید که همشون از آشناهای خودتونن که هر روز حق کارگر پایمال میکنند .بخدا قسم آه کارگر از آه یتیم بدتره.هرروز ترس از اخراج شدن داریم یک شب بی استرس نشده بخوابیم همتون نامردید که بویی از اسلام نبردید.

 14. کسانی که پارتی داشته باشن خیلی راحت تبدیل وضعیت می شوند ولی ما ***اقای روحانی به فکر شرکتی ها باش

 15. سلام
  بخشنامه تبدیل وضعیت نیروی پیمانکاری به قرارداد مستقیم رو میخوام باید از کی بگیرمش کدوم سایت دانلودش کنم

 16. ای داد از این بی عدالتی،یک عده رسمی وقرار دادی حقوق مزایا خوب میگیرند،ویه عده نیروی شرکتی باگردن کج فقط مایوسانه نگاه میکنن.خیر نبینینید انشااله که باعث وبانی این کار هستید
  ومیتونید کاری انجام بدید دراین باره،ولی نمیخواهید،شما مسلمانید واقعا….؟؟؟

 17. سلام.من خدمات بیمارستانم.شرکتیم الان ۵ سال .چه وضعیه کارمون بیشتر از همه خدمات دیگر است اما حقوقمون نسبت ب بقیه ۵۰۰ کمتره .نه حق جذب ن چیزی.موقع کارت هدیه گرفتن میگن ب شرکتیا تعلق نمیگیره .بهمون هم کارت پرسنلی نمیدن.بخدا چه گناهی کردیم.تو سری خور بیمارستانیم.کمک کنید .خدا را خوش نمیاد.حق مردم خوردن نداره

 18. اینقدر خودتون را اذیت نکنید این مسئولین که من می‌شناسم اگر هم بمیریم بیشتر خوشحال میشن. ..فقط جیب خودشون وبچه هاشون پر از پول باشه ما اگر از گرسنگی هم بمیریم انگار نه انگار. …عدل علی را دارن بجا میارن…..خدا ازتون نگذره ما که پیر شدیم ورفتنی هستیم…..پل صراط. ..البته اگر اونجا نگن شماشرکتی هستید وحق حرف زدن ندارید وگرنه……………😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید