بخنشامه الزام شرکت های هواپیمایی به ارائه بلیت تخفیف دار به ایثارگران

0

پاراف بخنشامه الزام شرکت های هواپیمایی به ارائه بلیت تخفیف دار به ایثارگران به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری : در این بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری براساس ماده ۴۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، کلیه شرکت های هواپیمایی را ملزم به ارائه بلیت تخفیف دار به ایثارگران کرد.

طبق ماده ۴۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده های شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد در صورت مسافرت داخلی از طریق هر یک از شرکت های دولتی یا خصوصی هواپیمایی، راه آهن و کشتیرانی با ارائه کارت ایثارگری و یا معرفی نامه بنیاد از پرداخت پنجاه درصد هزینه مسافرت معاف هستند.

با عنایت به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶، سازمان هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی را ملزم به اجرای ماده ۴۱ این قانون کرد که براساس آن نیمی از بهای بلیت از ایثارگران دریافت خواهد شد.

طبق ماده ۴۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده های شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد در صورت مسافرت داخلی از طریق هر یک از شرکت های دولتی یا خصوصی هواپیمایی، راه آهن و کشتیرانی با ارائه کارت ایثارگری و یا معرفی نامه بنیاد از پرداخت پنجاه درصد هزینه مسافرت معاف هستند.

همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مذکور، مشمولان این ماده در پروازهای خارجی با معرفی نامه بنیاد برای یک بار در سال از پنجاه درصد تخفیف مستقیم بهای روز فروش بهره مند هستند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here