بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 94

5

پاراف بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 94 موضوع مصوبه شماره 50960 مورخ 3/4/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 86/6/5 و قانون تمدید آن:

در اجرای بند (ج) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور بدون سنوات ارفاقی و با رعایت موارد زیر مجاز می‌باشد:

1- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با رعایت قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط در سقف حداکثر پنج درصد (5%) اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) با مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف حداکثر پنج درصد (5%) اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.

2- ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که از محل مجوز بند (ج) تبصره (18) بازنشسته می‌شوند موضوعیت ندارد و هرگونه استخدامی در چارچوب نظام جامع نیروی انسانی که از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شده است، امکان‌پذیر می‌باشد.

3- دستگاه‌های اجرایی موظفند در مقاطع شش‌ماهه فهرست کارکنانی را که از محل مجوز مذکور بازنشسته شده‌اند با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ارسال نمایند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

محمد باقر نوبخت

بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 94

5 دیدگاه ها

  1. باسلام.چرا بعضی ادارات مانند جهادکشاورزی به این بخشنامه هاعمل نمی کنند باید حتما بمیریم تا بازنشسته بکنند.

  2. سلام : سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف حداکثر پنج درصد (۵%) اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.این یعنی چه ؟با عنایت به اینکه مدت ۹ ماه بازنشته پیش از موعد با۲۹ سال خدمت و خیلی از همکاران با همین خدمت کمتر بازنشته پیشاز موعد شده اند هنوز هیچگونه پاداش و ذخیره مرخصی خود را دریافت نکردن لذا بخاطر مشکلات مادی قبول به بازنشتگی پیش از موعد اقدام نموده ام بازنشتگی بدون پاداش و ذخیره مرخصی هم زمان نباشد چه فایده/

    • با سلام. هر چه قدر اعتبارات هزینه ای بود ۵% آن به پرداخت سنوات بازنشستگی اختصاص می یابد. ضمنا عدم پرداخت سنوات به دلیل عدم وجود منابع مالی می باشد که قرار است در بودجه ۹۵ پرداخت شود.

  3. با سلام مجدد: کارشناس نیستم ولی سازمانهای مربوطه بهتر نیست قبل از ابلاغ بازنشتگی پیش ا زموعد نعدادسهمیه پرسنل که به وزارت خانه ها داده می شود مشخص و تامین اعتبار گردد وسپس ابلاغ بازنشتگی صادر مستخدم با عنایت به اینکه اکثرا بعلت مشکلات مالی قبول بازنشتگی پیش از موعد را داده که خستگی طول خدمت و مشکل مالی وغیره برای کارمند رفع گردد بنظر اینجانب با این روش که بازنشتگی پاداش و ذخیره مرخصی هم زمان نباشدبعلت افزایش حقوق سالیانه ارزش ندشته زیرا پاداش بر اساس سال وتاریخ بازنشتگی محاسبه می گردد حتی چنانچه چند سال پرداخت ان به طول بکشدوخسارت مالی وروحی وارد گردیده با تشکرسپاسگزارم.

    • با سلام. به دلیل همین مشکلات اخیرا تا تامین اعتبار سنوات بازنشستگی، کارمندان رو مگر اینکه خودشان بخواهند بازنشسته نمی کنند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید