مدیرعامل بانک ملی رئیس کل بیمه مرکزی شد

0
مدیرعامل بانک ملی رئیس کل بیمه مرکزی شد
مدیرعامل بانک ملی رئیس کل بیمه مرکزی شد

پاراف مدیرعامل بانک ملی رئیس کل بیمه مرکزی شد : هیأت وزیران در جلسه  خود با پیشنهاد وزیر اقتصاد درباره انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی موافقت کرد.

حسین زاده عضو هیات مدیره بانک ملی موقتاً سرپرستی این بانک را برعهده دارد.

 پس از آنکه وزیر اقتصاد با استعفای محمدابراهیم امین از سمت ریاست کل بیمه مرکزی موافقت کرد، گمانه زنی های فراوانی درباره احتمال انتقال همتی به ساختمان جردن بیمه مرکزی بالا گرفت؛ احتمالی که امروز عصر و پس از موافقت هیأت دولت با پیشنهاد علی طیب نیا به واقعیت پیوست.

طبق ماده ۱۹ اساسنامه بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.

عبدناصر همتی پیش از این نیز در دولت هشتم رئیس کل بیمه مرکزی ایران بود.

همچنین حسین زاده عضو هیات مدیره بانک ملی موقتاً سرپرستی این بانک را برعهده دارد.

طبق ماده ۱۹ اساسنامه بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.

براساس ماده ۲۰ اساسنامه، رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here