پرستاران ناراضی از حقوق و اختلاف ۳۰۰ برابری درآمد پزشکان و پرستاران

0

پاراف پرستاران ناراضی از حقوق و اختلاف ۳۰۰ برابری درآمد پزشکان و پرستاران: پرستاران در ایران کماکان در کانون کم توجهی ها هستند. هرچند که وزیر بهداشت یک بار گفته که از انها خجالت می کشد ، و وعده های مختلفی برای افزایش رفاه کاری و دستمزد پرستاران در چارچوب طرح تحول سلامت داده شده، اما عملا اتفاقی برای آنها نیفتاده است و همین موجب اعتراض برخی از پرستاران را فراهم کرده.

این قشر تاثیرگذار از بدنه نظام بهداشت و درمان کشور، سالهاست که سختی کاری که هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند، حقوق و مزایای مناسبی دریافت نمی کنند و همواره به دلیل فرسودگی بالای شغلی در میان آنان، رضایت از شغل بسیار پایینی دارند.

در ایران آمارهای رسمی از رضایت از شغلی ۴۵ درصدی پرستاران حکایت دارد، اما پژوهش های دانشگاهی سهم کمتری را از رضایت شغلی حکایت می کنند.

در حال حاضر جدیدترین آمار مستخرج شده از پژوهش های دانشگاهی نشان می دهد، ۶۷.۸ درصد از پرستاران در یک جامعه آماری یک هزار نفره در سراسر کشور از حقوق و مزایای خود ناراضی یا بسیار ناراضی اند.

براساس پژوهشی که سازمان نظام پرستاری کشور با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲ انجام شده (و نتایج کامل آن تا کنون منتشر نشده است)، تنها ۳۴.۳ درصد از پرستاران شرکت کننده در این پژوهش از مجموع وضعیت شغلی خود بسیار راضی و راضی هستند و ۶۵.۶۹ درصد نیز ناراضی و بسیار ناراضی اند.

همچنین بیش از ۷۴ درصد از پرستاران نسبت به شرح وظایف خود در بیمارستان های کشور ناراضی یا بسیار ناراضی اند. در این پژوهش معیار هایی همچون: «رضايت پرستاران از محيط كار و امكانات رفاهي ،ارتباط بين همكاران و ساير افراد گروه پزشكي ،نحوه ارتباط با مديران پرستاري ، خط مشي ها و نحوه مديريت مديران پرستاري ،رضايت از حقوق و مزاياي پرستاري ،ارتباط حرفه پرستاري با زندگي شخصي ، موقعيت ترقي و ترفيع در حرفه پرستاري ،امنيت شغلي در حرفه پرستاري ،شرح وظايف حرفه پرستاري ، مسؤوليت و تفويض اختيار در حرفه پرستاري ،فراجويي مددجو در حرفه پرستاري و وجهه اجتماعي حرفه پرستاري در جامعه » برای پرستاران مورد بررسی قرار گرفته است و در این میان چهار عامل « نحوه ارتباط با مديران پرستاري» ،«رضايت از حقوق و مزاياي پرستاري»،«شرح وظايف حرفه پرستاري» و «وجهه اجتماعي حرفه پرستاري در جامعه» دارای بیش ترین درصد از نارضایتی در میان پرستاران بوده است.

در این پژوهش بیش از ۷۰ درصد از شرکت کنندگان زن بودند، ۷۰ درصد شرکت کنندگان متاهل و میانگین سنی آنان ۳۳ بوده است. 
 نکته حایز اهمیت دررابطه با پرستاران ایرانی، معضل جهانی ترک از شغل پرستاران است.

مسئله که آمار های رسمی از آن به طور دقیق وجود ندارد، اما آمار های غیر رسمی میزان ترک از شغل پرستاران در ایران را نگران کننده می خواند. همین وضعیت همچنین در رابطه با مهاجرت پرستاران نیز صدق می کند. چرا که هنوز آمار رسمی از مهاجرت پرستاران به طور شفاف اعلام نشده اما آمار های غیر رسمی حکایت از مهاجرت سالانه ۵ هزار پرستار ایرانی به خارج از کشور دارد. مجموعه این مسایل ثابت می کند پرستاران ایرانی کماکان در کانون کم توجهی ها قرار دارند.

علاوه بر نکات یاد شده یکی دیگر از عواملی که تا حد زیادی مورد اعتراض پرستاران و مسئولان سازمان نظام پرستاری کشور است، اختلاف درآمدی فاحش پرستاران با پزشکان است. اختلافی که تا پیش از این از تریبون های غیر رسمی به آن پرداخته می شد اما حالا چند سالی است که با صراحت از آن سخن به میان می اید.

در تازه ترین این اعتراضات، رئیس کل سازمان نظام پرستاری از اختلاف ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابری حقوق پرستاران با پزشکان انتقاد کرده و با بررسی آمار اختلاف درآمدی بین پزشکان و پرستاران 60 کشور در دنیا گفته است: در آمریکا دریافتی پزشک 3 برابر پرستار، در استرالیا 2.6 برابر، در فرانسه 1.5 برابر، در عربستان 1.3 برابر است ولی متاسفانه این اختلافات درآمد پزشک و پرستار در ایران بین 100 تا 300 برابراست در حالی که ما این الگو را از کشور ترکیه برداشته ایم و این اختلاف درآمد پزشک و پرستار در این کشور 2.4 برابر است.

در رابطه با ترک خدمت پرستاران در ایران، تا کنون هنوز آمار مستندی وجود ندارد، اما براساس اطلاعات مندرج در پژوهشی تحت عنوان «فرآیند ترک خدمت پرستاران: یک مطالعه کیفی» که در بهمن ماه سال 1392، در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی انجام شده، نشان می دهد، در حال حاضر ترک خدمت پرستاران در آمریکا 20 درصد است و برآورد می شود این میزان تا سال 2020 به 36 درصد برسد. در ایتالیا نیز کمبود نیروی پرستار تا سال 2009، چهل هزار نفر است که در این کشور براساس پژوهش های محلی 33 درصد پرستاران کمتر از 30 سال در طی سال اول کاری برای خروج از خدمت برنامه ریزی می کنند.*خبرآنلاین.

پرستاران ناراضی از حقوق و اختلاف ۳۰۰ برابری درآمد پزشکان و پرستاران

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here