آیا جذب معلمان از طریق آزمون فراگیر استخدامی صحیح است!؟

0

پاراف آیا جذب معلمان از طریق آزمون فراگیر استخدامی صحیح است!؟ : حسین احمدی کارشناس آموزشی درباره جایگاه شغل معلمی و استخدام ۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش اظهار کرد: اعتقاد صحیح بر این است کسانی که در راه تدریس اشتغال می ورزند باید صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و فردی را دارا باشند که شامل شخصیت سالم، رفتار و کردار مناسب، حسن خلق، خویشتنداری، صبر و استقامت، عزت نفس، تزکیه ، فن بیان قوی و… است.

وی افزود: ویژگی های دیگر شغلی همانند توانمندی های حرفه ای و علمی در همه شغل ها اقتضا می کند، اما دارا بودن صلاحیت حرفه ای، اخلاقی و رفتاری در معلمین بیش از هر شغل دیگری حائز اهمیت است در غیر این صورت شایسته نیست، فردی در جایگاه معلمی برای فرزندان کشور که آینده ساز جامعه هستند، تدریس کند.

احمدی بیان کرد: معلم با توجه به رفتار و کرداری که دارد همچون الگویی در منظر دانش آموزان قرار می گیرد و اگر خود ساخته و دارای سلامت نفسانی نباشد و از پس مشکلات نتواند بر آید همچنین توانمندی های لازم را نداشته باشد، نمی تواند الگویی مناسب برای دانش آموزان باشد.

این کارشناس آموزشی تصریح کرد: اگر با یک فراخوان و برگزار کردن یک دوره ضمن خدمت نیروی انسانی معلم را استخدام آموزش و پرورش کنیم به دانش آموز و فرهنگ جامعه لطمه وارد می شود.

وی تاکید کرد: در سال های اخیر استخدام از طریق آزمون و فراخوان اتفاق افتاد، برخی از افرادی که توانمندی های حرفه ای و اخلاقی لازم را نداشته اند جذب شدند بنابراین شاهد برخی نابسامانی ها در مدیران و معلمان مدارس هستیم که واجد شرایط هستند اما استخدام شده اند. البته منظور این نیست که همه استخدامی های آموزش و پرورش واجد شرایط هستند اما به دلیل اینکه شغل معلمی ظریف و حساس است، اتفاق های ناگوار کمی هم اگر روی دهد، یک ضایعه به حساب می آید.

احمدی تصریح کرد: این دسته از اقدامات در آموزش و پرورش نشان از این مسئله دارد که عنصر شایستگی در جذب نیروی انسانی کمرنگ بوده وکمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد:استخدام و جذب نیروی انسانی آموزش و پرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت گیرد، چراکه افراد شبانه روزی و به مدت ۴ سال با تمام زیر و بم تعلیم و تربیت و مشکلات آن آشنا می شوند. دانشجو – معلمان با یکدیگر در دانشگاه رفت و آمد و تعا مل دارند بنابراین با خلق و خوی معلمان دیگر آشنا می شوند.

احمدی بیان کرد: افرادی که وارد مراکز تربیت معلم می شوند به دلیل علاقه ای که به این رشته داشته اند، انتخاب کرده اند و با عشق شغل معلمی را ادامه می دهند اما افراد را هنگامی با یک فراخوان یا آزمون استخدام کنیم، شاید فرد از روی اجبار و بیکاری به شغل معلمی روی آورده است و صلاحیت های اخلاقی و رفتاری نادیده گرفته می شود و صرفا از طریق آزمون ارزیابی می شوند.*مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here