مدارک لازم جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه (تشخیص هویت)

0

پاراف مدارک لازم جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه (تشخیص هویت) :

۱- اصل و کپی شناسنامه۲- اصل و کپی کارت ملی۳- یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید بدون عینک (برای خانم‌ها بدون آرایش)۴- معرفی نامه از محل کار و یا تکمیل فرم درخواست۵- همراه داشتن کد پستی ۱۰ رقمی به همراه آدرس کامل پستی تهران۶- پرداخت هزینه های زیر:

یادآوری مدارک لازم جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه :

افرادی که برای سفارت‌خانه‌های خارج از کشور نیاز به عدم سوء پیشینه دارند، می بایست اصل گذرنامه و کپی صفحه اول آن را به عنوان معرفی نامه ارائه نمایند.

دفاتر به هیچ وجه حق انگشت نگاری برای افراد بالای ۷۰ سال را نداشته و این افراد می بایست به اداره سجل کیفری دادسرای تهران واقع در خیابان انقلاب – روبروی دانشگاه تهران- خیابان ۱۲ فروردین- ساختمان تبریزچی- مراجعه نمایند.

اتباع خارجی جهت دریافت گواهی تشخیص هویت می‌بایست به پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا واقع در خیابان دکتر شریعتی، نبش خیابان معلم، پشت فروشگاه اتکا مراجعه نمایند.

۱- اصل و کپی شناسنامه۲- اصل و کپی کارت ملی۳- یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید بدون عینک (برای خانم‌ها بدون آرایش)۴- معرفی نامه از محل کار و یا تکمیل فرم درخواست۵- همراه داشتن کد پستی ۱۰ رقمی به همراه آدرس کامل پستی تهران۶- پرداخت هزینه های زیر:

یادآوری:

افرادی که برای سفارت‌خانه‌های خارج از کشور نیاز به عدم سوء پیشینه دارند، می بایست اصل گذرنامه و کپی صفحه اول آن را به عنوان معرفی نامه ارائه نمایند.

دفاتر به هیچ وجه حق انگشت نگاری برای افراد بالای ۷۰ سال را نداشته و این افراد می بایست به اداره سجل کیفری دادسرای تهران واقع در خیابان انقلاب – روبروی دانشگاه تهران- خیابان ۱۲ فروردین- ساختمان تبریزچی- مراجعه نمایند.

اتباع خارجی جهت دریافت گواهی تشخیص هویت می‌بایست به پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا واقع در خیابان دکتر شریعتی، نبش خیابان معلم، پشت فروشگاه اتکا مراجعه نمایند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here