آیا به پاداش آخر خدمت و عیدی کارمندان و کارگران خمس تعلق می گیرد؟

0
آیا به پاداش آخر خدمت و عیدی کارمندان و کارگران خمس تعلق می گیرد؟
آیا به پاداش آخر خدمت و عیدی کارمندان و کارگران خمس تعلق می گیرد؟

 پاراف آیا به پاداش آخر خدمت و عیدی کارمندان و کارگران خمس تعلق می گیرد؟ : کارمندان و کارکنان دولت هر سال بر اساس قوانین و مقررات موجود پاداش عیدی دریافت می کنند. همچنین در پایان خدمت در محل کار خود، پاداش پایان خدمت دریافت می کنند. حالا سئوال اینجاست که آیا به پاداش آخر خدمت و عیدی کارمندان و کارگران خمس تعلق می گیرد؟

پاسخ دریافتی از دفاتر مراجع به این شرح است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

به طور کلی به پاداش و عیدی خمس تعلق نمی گیرد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

در صورتیکه این گونه مبالغ را قبل از سرسال بگیرید و تا رسیدن سر سال شما که همان اولین روز استخدام شما میباشد این اموال صرف در مخارج سالانه شما نشوند و باقى باشند خمس آنرا باید بدهید.

پاسخ آیت الله هادوی تهرانی به این شرح است:

اگر هر یک از این پول ها از مخارج سال اضافه بیایند به آنها خمس تعلق می گیرد.

نحوه محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت:

در ماده ۱۰۷ این قانون، پیش بینی شده که به کارکنان مشمول این قانون به ازای هر سال خدمت یک ماه پاداش بدهند و سقف در نظر گرفته شده برای محاسبه و پرداخت پاداش ۳۰ سال است. این در حالی است که اگر کسانی براساس قانون تامین اجتماعی در دستگاهی شاغل بوده و بازخرید و وجه بازخریدی خود را دریافت کرده اند، سنوات آنها محاسبه می شود، اما پاداشی بابت مدت بازخریدی دریافت نمی کنند. اگر افراد سابقه بیش از ۳۰ سال هم داشته باشند، همچون قانون گذشته، پاداش آنها براساس ۳۰ سال خدمت پرداخت می شود.

آیا به پاداش آخر خدمت و عیدی کارمندان و کارگران خمس تعلق می گیرد؟

در قانون استخدام کشوری، افزایش سنواتی سالانه حقوق وجود داشت، به طوری که اگر کارمندی بیش از ۳۰ سال سابقه داشت، ضریب سه، چهار یا پنج درصدی افزایش سنواتی حقوقش به صورت دو برابر یعنی شش، هشت و ۱۰ درصد محاسبه می شد و این افزایش سنواتی در زمان محاسبه حقوق بازنشستگی عیناً در محاسبه میانگین حقوق دو سال آخر خدمت افراد منظور می شد، بنابراین حقوق این افراد افزایش می یافت.

در قانون مدیریت خدمات کشوری این امتیاز به شکل دیگری منظور شده است، به طوری که به ازای هر یک سال سابقه خدمت بیشتر از ۳۰ سال، ۵/۲ درصد به حقوقی که به عنوان حقوق بازنشستگی شان محاسبه شده، افزوده می شود.به عنوان مثال اگر فردی ۳۵ سال سابقه خدمت داشته باشد، حقوق بازنشستگی وی بر اساس ۳۰ سال سابقه تعیین می شود، این در حالی است که پنج تا ۵/۲ درصد یعنی ۵/۱۲ درصد بابت پنج سال خدمت بیشتر به حقوق محاسبه شده وی اضافه می شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here