دانلود ویژه و رایگان کتاب مرجع کامل اکسل

0

پاراف دانلود ویژه و رایگان کتاب مرجع کامل اکسل : تسلط و کار با نرم افزار کاربردی اکسل امروزه برای اکثر فارغ التحصیلان رشته های دانشگاهی یکی از اولویت ها و برتری ها هنگام استخدام می باشد. به طوری که اکثر افراد بعد ها که نیاز به یادگیری این نرم افزار را حس می کنند با شرکت در کلاس های متعدد سعی در یادگیری آن دارند.

اکسل يك نرم افزار جامع براي كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است.

با كمك اکسل ميتوانيد انواع جداول حاوي متون و اعداد را ايجاد كرده و از فرمولها و توابع رياضي، آماري و منطقي جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنيد. همچنين، امكان ايجاد نمودارهاي متنوع از مقادير موجود در جدولها نيز امكانپذير است.

در صورت استفاده از قابليتهاي حرفه اي مانند ماكروها و زبان VBA ميتوان گفت كه Excel تقريباً براي ايجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهاي مالي و آماري راه حل مناسبي به شمار مي آيد.

فهرست مطالب کتاب
فصل اول: کار با فايل ها در Excel
فصل دوم: سلولهاي Excel
فصل سوم: ويرايش  Sheet
فصل چهارم: سفارشي کردن محيط Excel
فصل پنجم: کار روي کاربر گها
فصل ششم: تنظيم  Sheet براي چاپ
فصل هفتم: نمودارها در Excel
فصل هشتم: فرمول نويسي و توابع در Excel
فصل نهم: مديريت دادهها
فصل دهم: نکات پيشرفته در کار با فايلها
فصل يازدهم: نکات پيشرفته در سفارشي کردن سلو لها
فصل دوازدهم: نکات پيشرفته در ويرايش کاربرگ
فصل سيزدهم: نکات پيشرفته در سفارشي کردن محيط  Excel
فصل چهاردهم: نکات پيشرفته در تنظيم   Sheetبراي چاپ
فصل پانزدهم: نکات پيشرفته در رسم نمودارها
فصل شانزدهم: نکات پيشرفته در فرمول نويسي و کار با توابع
فصل هفدهم: تحليل دادهها
فصل هجدهم: مباحث پيشرفته در مديريت داد هها
فصل نوزدهم: امنيت  دادهها
فصل بيستم: اشياء در  Excel
فصل بيست و يکم:  پيوندها
فصل بيست و دوم:  راهنماي  Excel
فصل بيست و سوم: تنظيمات پيشرفته در  Excel
فصل بيست و چهارم: ماکروها
فصل بيست و پنجم: برنامه هاي مکمل  Excel

[purchase_link id=”2770″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”blue”]

دانلود ویژه و رایگان کتاب مرجع کامل اکسل

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید