دانلود رایگان مجموعه جامع و کاربردی آشنایی با بودجه شرکت های دولتی

0
دانلود رایگان مجموعه جامع و کاربردی آشنایی با بودجه شرکت های دولتی

پاراف دانلود رایگان مجموعه جامع و کاربردی آشنایی با بودجه شرکت های دولتی :  بودجه کل کشور به دو بخش اصلی بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی تقسیم می شود. عموما در بررسی بودجه، بیشتر به بودجه عمومی توجه شده و بودجه شرکت های دولتی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این در حالی است که این قسمت از بودجه به لحاظ حجم و همچنین تعداد شرکت های مشمول بسیار بزرگ است.

دانلود رایگان پی دی اف جامع آشنایی با بودجه شرکت های دولتی

به علاوه شناخت دقیق فرآیند بودجه ریزی شرکت های دولتی بدون شناخت مبانی قانونی فعالیت آنها ممکن نیست. لذا با توجه به اهمیت موضوع و شفاف نبودن بسیاری از ابعاد فعالیت شرکت های دولتی برای جامعه کارشناسی ، مجموعه حاضر توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه و منتشر شده است که ما آن را در اختیار شما قرار داده ایم.

مجموعه حاضر بصورت جامع و کاربردی بودجه شرکت های دولتی را تشریح نموده است.

شرحی بر شرکت های دولتی:

شركت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و كاركنان، بخش مهمی از اقتصاد كشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی كشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به كوچك‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه كشور، گسترش شركت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امكان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار كرده است.

به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذای سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.

در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شركت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مهم‌ترین تعریف شركت دولتی كه قابلیت استناد داشته و در حال حاضر ملاك عمل است، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی كشور مصوب سال ۱۳۶۶ است. مطابق این ماده قانونی، شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه‌گذاری شركت‌های دولتی ایجاد شود، مادام كه بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به شركت‌های دولتی است، شركت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شركت‌های زیرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌های اعتباری و شركت‌های بیمه، مستثنا شده‌اند.

باید به این نكته توجه كرد كه موسسه دولتی مطابق ماده ۳ قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به استناد ماده ۵ قانون یاد شده دارای تعاریف جداگانه بوده و به طور كامل از شركت‌های دولتی متمایز شده‌اند.

بند ۱۱ ماده یك قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال ۱۳۵۱)، شركت دولتی را به عنوان یكی از مصادیق دستگاه اجرایی بیان كرده است. بنابراین هر جا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره می‌كند، شركت دولتی را نیز شامل می‌شود.

از سوی دیگر، با توجه به ماده ۲۰ قانون تجارت (مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)، شركت‌های تجارتی به هفت دسته تقسیم می‌شوند: شركت سهامی، شركت با مسوولیت محدود، شركت تضامنی، شركت مختلط سهامی، شركت مختلط غیرسهامی، شركت نسبی و شركت تعاونی تولید و مصرف. بنابراین هر شركت تنها در قالب یكی از انواع یاد شده قرار می‌گیرد و در خارج از این انواع، سازمانی به عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانونی ندارد.

همچنین اصل ۴۴ قانون‌اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانكداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی و راه و راه‌آهن بیان كرده است.

هر چند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتی استفاده نشده است اما تمام فعالیت‌های ذكر شده در این اصل از مصادیق فعالیت شركت‌های دولتی در ایران است. به‌رغم اینكه محدوده تعریف شده در این اصل بسیار وسیع است اما در حال حاضر حیطه فعالیت شركت‌های دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به طوری كه می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شركت‌های دولتی در ایران قلمداد كرد.

دانلود رایگان مجموعه جامع و کاربردی آشنایی با بودجه شرکت های دولتی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید