دانلود دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

0
دانلود دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
دانلود دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

پاراف دانلود دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار : در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور و با هدف اجرای مفاد بند ۱ ماده ۴ و بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتی را از بین مؤسسات حسابرسی به‌عنوان “موسسات حسابرسی معتمد” برای استفاده اشخاص حقوقی تعیین نماید.

دانلود دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

مصوب جلسه ۸/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ و ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار

در ایران درتاریخ ۸/۶/۱۳۸۶ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس به تصویب شورای عالی بورس رسید و جایگزین آیین‌نامه ضوابط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۲۰/۲/۱۳۸۰ شورای بورس) و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرس قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۳/۳/۱۳۸۷) شد. بنابر تبصره ۲ ماده ۱۰ این دستورالعمل، موسسات حسابرسی، شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مجاز نیستند بعد از گذشت چهار سال، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند.

در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ ، این دستورالعمل تحت عنوان “دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار” که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود در تاریخ ۸/۵/۱۳۸۶ به تصویب شورای عالی بورس  و اوراق بهادار رسید و در تاریخ‌های ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ و ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ اصلاح شد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here