عید دیدنی های اداری و اختلال در امور اداری!

1
عید دیدنی های اداری و اختلال در امور اداری!
عید دیدنی های اداری و اختلال در امور اداری!

پاراف عید دیدنی های اداری و اختلال در امور اداری! : چند سالیست که دید و بازدیدهای عیدانه در ادارات رواج یافته است. این پدیده ناپسند به اندازه ای پیشرفت داشته که در دسته ها و رده های متفاوت برگزار می شود.

این حقیر که سالها با این پدیده ملال آور به ویژه در دادگستری مواجهم ، در مجتمع های قضایی می بینم که پس از پایان تعطیلات نوروزی و ۱۳ فروردین ، کارمندان اداری به تفکیک بایگان ، منشی و مدیر دفتر ، با ترک محل کار خود ، لشگر وار به شعب دیگر رفته و عملا در کار ارباب رجوع اختلال می آفرینند.

ضرور و زیان این پدیده چنانست که نگارنده پیشنهاد می کند ، مدیران ادارات دولتی ، اولین روز کاری پس از ۱۳ فروردین را به عنوان روز “معانقه” یا دید و بازدید نامگذاری کرده و با پول بیت المال در تالار یا سالن ، مقدمات این آیین را فراهم کنند ، چه بسا با این شیوه خسارت وارده به مردم و بیت المال کاهش یابد.

و اما در این ادارات به “دید” ها بسنده نشده و همین عمل گویا باید که توسط اعضای همه شعبات الزاما تکرار شود و هیچ شعبه و اتاقی نباشد که توسط هیچ کارمندی مورد “دید” یا “بازدید” قرار نگیرد.

از همه جالبتر آنکه این پدیده ، در رده ی برتر توسط قضات* نیز صورت می گیرد. حتی در سال گذشته به چشم خود دیدم که در این رده ی برتر ، از مجتمع قضایی دیگر نیز به انجام این فریضه ! اهتمام داشته اند.

ناگفته پیداست ، که با عدم حضور هریک از کارمندان دفتری (بایگان ، منشی و دفتر دار) و همچنین قاضی در محل کار خود در انجام امور مردم اختلال صورت می گیرد و متاسفانه این وضعیت گاهی تا پایان فروردین ماه ادامه دارد.

حقایق تلخ بالا مربوط به روزهای پس از ۱۳ فرودین بود و اما درباره روزهای پس از تعطیلات ۵ فروردین ، خود حدیث مفصل بخوان!

*پیشتر از همه کارمندان و قضات شریفی که با چشم پوشی از این کار زائد و ناپسند ، موجبات خشنودی ارباب رجوع را فراهم می آورند سپاسگزارم.مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری به نقل از خبرآنلاین.

یک دیدگاه

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید