شرایط و ضوابط آزمون استخدامی در آموزش و پرورش اعلام شد

0

پاراف شرایط و ضوابط آزمون استخدامی در آموزش و پرورش اعلام شد : حجم خبرهای استخدامی وزارت آموزش و پرورش و امروز و فردا کردن های مسئولان این وزارت خانه آنقدر زیاد شده است که دیگر حوصله صغیر و کبیر را به سر برده است.

با این حال اخیرا خبرهایی منتشر شده است که در روز های آینده این استخدام هم به سر انجام خواهد رسید.

شرایط و ضوابط آزمون استخدامی در آموزش و پرورش اعلام شد:

فانی، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: هماهنگی‌های لازم با سازمان سنجش و معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری انجام شده که طی چند روز آینده شرایط و چگونگی آزمون استخدامی در سایت وزارتخانه منعکس می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش به استخدام ۵ هزار نفر نیروی جدید در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در کنار پذیرش دانشجومعلمان از سوی دانشگاه فرهنگیان یک پذیرش جداگانه در آموزش و پرورش انجام می‌گیرد که این امر یک کار تأسیسی در آموزش و پرورش است.
علی اصغر فانی با اشاره به اینکه طی دوسال گذشته بودجه ریزی آموزش و پرورش را 1/2درصد افزایش داده ایم، افزود: سهم آموزش و پرورش از بودجه 2/11 درصد است که اگر بتوانیم سهم آموزش و پرورش را در بودجه به ۱۷ یا ۱۸ درصد برسانیم کار بسیار ارزشمندی انجام داده ایم.

وی با تأکید بر اینکه ۹۸ درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش هزینه جاری است، افزود: یکی از راه‌های اساسی صرفه‌جویی در آموزش و پرورش، صرفه‌جویی در نیروی انسانی است.

همچنین در خبری دیگر به نقل از ایران، تامین اجتماعی با پرداخت 7 هزار میلیارد تومان، حقوق مستمری بگیران خود را همسان سازی خواهد نمود.

نوربخش مدیر عامل تأمین اجتماعی گفت: ارتقای مستمری و درمان، مصارف سازمان تأمین اجتماعی را افزایش داد به طوری که در خرداد ماه گذشته ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای بیمه شدگان ومستمری بگیران هزینه شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مستمری بگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، اظهار داشت: طی ۱۰ سال گذشته، تعداد مستمری بگیران دو برابر شده و این افزایش غیر متعارف ناشی از مصوبات هشت سال گذشته است که برای اقشار مختلف مستمری برقرار شد.

وی گفت: دو موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی بار مالی داشته و همچنین تحت پوشش بردن ۳ میلیون قالیباف، باربر ، خادم مسجد و… که با ماهیت قانون تأمین اجتماعی غیر مرتبط است و از سوی مراجع ذیربط بار مالی آنها تأمین نشد، موجب افزایش هزینه‌های این سازمان شد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here