پرسش و پاسخ های آموزشی ایثارگران + جزئیات مقررات آموزشی و تحصیلی ایثارگران

دانش آموزان و دانشجویان ایثارگر در مسیر آموزشی دارای ابهامات و مشکلاتی هستند که ما پیش از این مطلب ” آشنایی با قوانین مرتبط با آموزش و پژوهش ایثارگران ” را برای آنها انتشار دادیم و حالا برخی از پسش و پاسخ ها در این زمینه پیش روی شماست.

۱- آیا شهریه تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در واحد های بین الملل خارج از کشور مانند واحد بین الملل داخل کشور پرداخت می گردد؟ خیر – برابر بند الف ماده ۱ از آئین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب هیات محترم دولت به شماره ۸۲۴۶/ت ۵۰۵۸ ه- مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ دانشگاههای مستقر درداخل کشورایران که مورد تائید وزارتین باشند مشمول آئین نامه پرداخت شهریه می باشند بر این اساس پرداخت شهریه به واحد های بین الملل خارج از کشور میسر نمی باشد .

۲- آیا شهریه دوره های دکترا پژوهش محور توسط بنیادشهید و امور ایثارگران پرداخت می گردد؟ برابر بند های ۲ و ۵ از بخشنامه پذیرش دکترای تخصصی پژوهش محور مصوبه هیات رئیسه دانشگاه ۶۴۱۷۶/۱۰ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ هزینه و شهریه دانشجویان این دوره از محل اعتبارات طرح تحقیقاتی استاد راهنما پرداخت می گردد و یا داوطلبان مذکور می بایست دارای طرح برون دانشگاهی مصوب دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی باشند که هزینه آن از محل تامین اعتبار صورت گرفته توسط دستگاه مذکور که برای طرح مورد نظر، مصوب و در نظر گرفته شده است پرداخت گردد.

ضمن اینکه برابر بند۳ از بخشنامه شماره ۵۰۱۱۵/۳۰ مورخه ۱۵/۷/۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی تصریح گردیده ” شهریه هر ترم تحصیلی باید صرفا ً توسط استاد را هنما یا کارفرما حسب مورد به حساب واحد مجری واریز شود ” و در بند ۴ از همین بخشنامه قید گردیده است که” ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی پژوهش محور پس از بستن قرار داد رسمی و پرداخت شهریه مطابق بند ۳ انجام می گیرد و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شود “لذا پرداخت شهریه بعهده ، دانشجو نبوده و می بایست توسط استاد راهنما یا کارفرما که متقاضی اجرای پروژه تحقیقاتی دوره دکترای دانشجو می باشد پرداخت شود و ازآنجائیکه بنیاد مصداق هیچ یک از عناوین مذکور نمی باشد لذا امکان پرداخت شهریه توسط بنیاد میسر نمی باشد

۳- در مواردی دانشگاهها روزانه دولتی از دانشجویان دوره های روزانه که به دانشگاه دیگر میهمان می شوند شهریه دریافت می کنند آیا بنیاد این هزینه را پرداخت می کند ؟ با توجه به اینکه در بند الف ماده ۱ آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شماره ه ۸۲۴۶/ت ۵۰۵۵۸ ه مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۵ دانشگاههای مشمول دریافت شهریه با ذکر نوع دانشگاهها شامل: موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی ،پیام نور،شبانه دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی و هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی شهریه بگیر تصریح گردیده است ، بنیاد صرفاً مکلف به پرداخت شهریه به دانشجوی غیر روزانه شاغل به تحصیل دانشگاههای شهریه پرداز می باشد .

۴- آیا بنیاد به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور شهریه تحصیلی پرداخت می کند؟ در بند الف ماده ۱ از آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شماره ۸۲۴۶/ت ۵۰۵۵۸ ه مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۵ هیات محترم دولت ، دانشگاههای مشمول پرداخت شهریه صرفا دانشگاهها و موسسات آموزشی شهریه بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور عنوان گردیده لذا پرداخت شهریه به دانشجویان خارج از کشور با منع قانونی مواجه بوده و میسر نمی باشد.

۵- آیا فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های شهریه پرداز و روزانه دولتی درصورت قبولی در مقطع دکترای حرفه ای (پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و دامپزشکی) در دانشگاههای شهریه پرداز واجد شرایط دریافت شهریه تحصیلی می باشند؟ برابر ماده ۳ از آئین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مقطع دکترای حرفه ای ۱۴ نیم سال تحصیلی شهریه به دانشجویان واجد شرایط پرداخت می گردد به شرط آنکه دانشجو تاکنون از تحصیل رایگان (روزانه دولتی ) و یا شهریه پرداز در همان مقطع استفاده نکرده باشد براین اساس اگر شخصی بطور مثال قبلاً در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده باشدو هم اکنون در مقطع دکترای حرفه ای پذیرفته شده باشد ۸ نیم سال از سنوات قابل ارائه در مقطع دکترای حرفه ای که ۱۴ نیم سال می باشد حذف و مابه التفاوت آن حداکثر ۶ نیم سال به دانشجو شهریه تحصیلی پرداخت می گردد.

۶- آیا فارغ التحصیلان در دانشگاههای روزانه دولتی که از بنیاد خدماتی نگرفته اند می توانند در همان مقطع یا مقطع پایین تر از شهریه تحصیلی برخوردار گردند؟ برابر تبصره ۲ از ماده ۳ آئین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب هیات محترم دولت به شماره ۸۲۴۶/ت ۵۰۵۸ ه- مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ ، “فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی در دوره های روزانه دانشگاهای دولتی مجددا در همان مقطع یا مقطع پایین تر مشمول بهره مندی از خدمات این آئین نامه(پرداخت شهریه) نمی شوند “.

۷- آیا پرداخت شهریه تحصیلی به جانبازان زیر ۲۵% و همسر و فرزند آنان در حال حاضر امکان پذیر می باشد؟ با توجه به اینکه طبق بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است پس از پیش بینی منابع مالی مورد نیاز در بودجه سنواتی نسبت به ارائه تخفیف ۳۰% شهریه تحصیلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای شهریه پرداز ( جانبازان کمتر از ۲۵ درصد و منسوبین آنان) اقدام نماید ولی از آنجائیکه تا کنون در بودجه سالیانه اعتبار لازم دیده نشده و مرجع آن نیز در دولت مشخص نشده است و تکلیفی بعهده بنیاد گذاشته نشده است. لذا امکان ارائه خدمات به این عزیزان میسر نمی باشد.

۸- آیا خواهرزاده و برادرزاده شهید و جانباز ۷۰% به بالا برای ثبت نام در مدارس شاهد از امتیاز ثبت نام بهره مند می باشند؟ جواب) بله ، امتیاز خواهر زاده و برادر زاده شهید و جانباز ۷۰ درصد به بالا به ازای هر شهید یا جانباز ۷۰ درصد به بالا ۵۰ امتیاز و حداکثر تا ۵ مورد قابل محاسبه است.

استفاده و ثبت نام در مدارس شاهد

۹- نحوه ثبت نام نوه ایثارگران در مدارس شاهد و امتیازات در نظر گرفته شده برای آنها را شرح دهید ؟ بر اساس شیوه نامه ثبت نام مدارس شاهد مصوب ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش به شماره ۲۴۹۱۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۰۲/۹۵ و اصلاحات آن، ثبت نام نوه ایثارگران با رعایت توضیحات بند ۲ و در صورت داشتن حد نصاب امتیازات لازم در مدارس شاهد انجام خواهد شد ، امتیاز در نظر گرفته برای این عزیزان بشرح ذیل می باشد: الف ) نوه شهید : به ازاء هر شهید ۵۰۰ امتیاز و به ازاء ۲ شهید ( از طرف پدر و مادر ) حداکثر ۱۰۰۰ امتیاز ب ) نوه جانباز ۷۰ درصد : به ازاء هر جانباز ۷۰ درصد ۵۰۰ امتیاز و به ازاء ۲جانباز ۷۰ درصد ( از طرف پدر و مادر) حداکثر ۱۰۰۰ امتیاز ج ) نوه آزاده : به ازاء هر آزاده ۱۰۰ امتیاز و به ازاء دو آزاده ( از طرف پدر و مادر) حداکثر ۲۰۰ امتیاز شایان ذکر است برای کسب اطلاع بیشتر از امتیازات سایر گروههای ایثارگری و رزمندگان، می توانید به سایت ایثار به آدرس ( www.isaar.ir ( مراجعه و از قسمت بنر دانشجویان و دانش آموزان با انتخاب گزینه دانش آموزان(قسمت قوانین و بخش نامه ها) شیوه نامه ثبت نام مدارس شاهد را مطالعه نمایید .

۱۰- محدوده جغرافیایی ثبت نام در مدارس شاهد چگونه تعیین می شود؟ محدوده جغرافیایی ثبت نام در مدارس شاهد در مناطق و شهرستانهای تابعه بر اساس شیوه نامه ثبت نام مدارس شاهد ، به عهده ستاد اجرایی شاهد استان می باشد.

۱۱- نحوه ثبت نام سایر افراد گروههای ایثارگری در مدارس شاهد چگونه است؟ دانش آموزان پایه ورودی ( پایه اول ابتدایی ، پایه هفتم دوره اول متوسطه و پایه دهم دوره متوسطه دوم ) می بایست در مهلت تعیین شده به سامانه سجا آموزش و پرورش به آدرس ( saja.medu.ir ) مراجعه و نسبت به ثبت نام الکترونیکی موقت و دریافت کد رهگیری خود اقدام نمایند. نکته : دانش آموزان میان پایه می بایست در موعد مقرر ( عموماً مرداد ماه ) با در دست داشتن مدارک به مدارس شاهد مورد نظر ، حضوری مراجعه نمایند.

۱۲- نحوه ثبت نام دانش آموزان طرح شاهد در مدارس شاهد چگونه است؟ دانش آموزان طرح شاهد که شامل فرزندان شهدا ، فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان ۵۰% و بالاتر می باشند پس از ثبت نام اولیه اینترنتی در سامانه سجا آموزش و پرورش در موعد مقرر ، ثبت نام آنها بصورت قطعی انجام خواهد شد . شایان ذکر است فرزندان جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد نیز به هنگام ثبت نام در مدارس شاهد از ۳۰۰۰ امتیاز و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد از ۲۰۰۰ امتیاز بهره مند می باشند .

۱۳- آیا در رشته هایی که بدون آزمون و با شرط معدل داوطلبان پذیرفته می شوند سهمیه ایثارگران اعمال می شود؟ بله در تمامی آزمون های ورودی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سهمیه داوطلبان شاهد و ایثارگر اعمال می شود .

۱۴- آیا در دانشگاه آزاد داوطلبان شاهد و ایثارگر می توانند در یک مقطع چندین بار از سهمیه استفاده نمایند؟ با توجه به اعلام مسئولین دانشگاه آزاد در حال حاضر محدودیتی برای استفاده از سهمیه بیش از یکباردر هر مقطع در این دانشگاه وجود ندارد .

۱۵- آیا افرادی که یک بار با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر در دوره های روزانه و دولتی پذیرفته شده اند آیا می توانند مجددا از سهمیه برخوردار شوند؟ داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد از سال ۱۳۷۶ به بعد یکبار در رشته های تحصیلی دوره روزانه در آزمون سراسری پذیرفته شده یا می شوند اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده یا در رشته قبولی ثبت نام کرده یا نکرده باشند مجاز به استفاده مجدد از سهمیه های مربوط نخواهند بود.

۱۶- از فرزندان شاهد و ایثارگر هستم. آیا دانشگاه آزاد اسلامی در بدو پذیرش انتقال دارد؟ بر اساس ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، همسر وفرزند شهید، آزاده و جانباز ۲۵درصد و بالاتر، همسر و فرزندان ایشان که در آزمون سراسری در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته می شوند، می توانند در زمان پذیرش و بدون نیاز به ثبت نام در واحد دانشگاهی مبداء، درخواست خود را مبنی بر انتقال و یا مهمان به سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را در سامانه نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه (منادا) ثبت نمایند تا اقدام لازم از سوی دانشگاه به عمل آید. شایان ذکر است انتقال و یا مهمان پذیرفته شدگان در واحدهای بین الملل و یا پردیس دانشگاه آزاد اسلامی تنها به همین نوع از واحدهای دانشگاهی که رشته قبولی در آن ارائه شود صورت می گیرد و به سایر واحدهای دانشگاهی امکانپذیر نخواهد بود.

۱۷- هدیه ممتازین مدارس(در تمام مقاطع تحصیلی با همه درصدها)به چه صورت می باشد؟ هدیه تشویق دانش آموزان ممتاز طرح شاهد مطابق شیوه نامه اجرایی در تابستان هر سال به واجدین شرایط دارای معدل (دوره ابتدایی در حد خیلی خوب ، متوسطه اول ۱۸ و بالاتر ، متوسطه دوم در رشته های ریاضی و تجربی ۱۷وبالاتر ، رشته های انسانی ۱۷/۵ و بالاتر ورشته های فنی و حرفه ای و کار دانش ۱۷ و بالاتر ) تشویق شامل همسر و فرزندان شهداء ، جانبازان ۵۰% و بالاتر ، همسر و فرزندان آنها و آزادگان ، همسر و فرزندان آنها و جانبازان ۲۵% و بالاتر بعد از امتحانات خرداد ماه و شناسایی آنها توسط بنیاد شهرستان ، با برگزاری مراسم تجلیل از این عزیزان به همراه خانواده ایشان و با حضور مسئولین ، بصورت نقدی مبالغی که در شیوه نامه تعیین شده است به دانش آموزان اهداء ویا به حساب آنها واریز می گردد .

۱۸- هدیه قبولی در دانشگاهها (در تمام مقاطع تحصیلی با همه درصدها)به چه صورت می باشد؟ به استناد ماده ۶۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت هدیه قبولی به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگا ههای روزانه دولتی در صورت تامین و تخصیص بودجه قابل پرداخت می باشد.

۱۹- شهریه دانشجویان ایثارگر واجد شرایط خارج از کشور به چه صورت انجام می شود؟ از سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بر مبنای بند ۱۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ، بند۷۰ قانون بودجه ۱۳۹۱ بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ ، بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و برابر آئین نامه شماره (۸۲۴۶ت۵۰۵۵۸ هـ) مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ هیات محترم دولت پرداخت کمک شهریه به دانشجویان خارج از کشور با منع قانونی مواجه گردید . و برابر آئین نامه اجرایی یاد شده برای بنیاد شهید و امورایثارگران تکلیفی برای پرداخت شهریه دانشجویان خارج از کشور تعیین نشده است.

۲۰- نحوه پرداخت شهریه مدارس به چه صورت می باشد؟ پرداخت کمک شهریه مدارس شاهد که شامل فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان ۵۰% و بالاتر و فرزندان آزادگان می باشد مطابق با شیوه نامه ابلاغی و سرانه های تعیین شده ، پس از تامین اعتبار از سوی دولت به حساب مدارس واریز می گردد. همچنین شهریه دانش آموزان شاغل به تحصیل در سایرمدارس ( غیراز مدارس شاهد) پس از ارائه اسناد مثبته و تامین اعتبار مورد نیاز ، مطابق سرانه تعیین شده برای تشکیل کلاسهای تقویتی و جبرانی به حساب آموزش و پرورش و برای تامین بخشی از شهریه مدارس خاص شامل غیر دولتی ، نمونه دولتی ، هیات امنایی ، استعدادهای درخشان به حساب خانواده واریز می گردد.

۲۱- سؤال: جانباز ۲۵ درصد هستم و فرزندم دانشجوی دکترای فییزیوولوژی جانوری است و حال می‌خواهد پایان‌نامه ارائه دهد ولی هزینه زیاد دارد. خواهشمند است راهنمایی فرمایید بر اساس قانون این هزینه توسط بنیاد پرداخت می‌شود؟ پاسخ: هزینه‌های تدوین و تهیه پایان‌نامه، مشمول پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نمی‌گردد.

۲۲- سؤال: آیا شهریه تحصیلی به طلبه‌های شاهد و ایثارگر تعلق نمی‌گیرد؟ با اینکه در حوزه رایگان درس می‌خوانیم اما مبلغ کتاب و هزینه‌های دیگر خیلی زیاد است؟ پاسخ: در مراکز آموزشی که تحصیل در آن رایگان می‌باشد مبلغی از سوی بنیاد پرداخت نخواهد شد. پرداخت شهریه صرفاً در دانشگاه‌های شهریه بگیر مجاز است و نهایتاً حوزه‌های علمیه مشمول ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمی‌باشند و پرداخت هزینه کتاب به عهده بنیاد نیست.

۲۳- سؤال: در مقطع دکترای پیام نور قبول شده و در سال ۱۳۹۳ فارغ‌التحصیل شدم. آیا در صورت پذیرش در مقطع دکترای دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون هزینه دانشگاه از طرف بنیاد پرداخت خواهد شد؟ بنده بدون سهمیه در سال ۱۳۸۶ در پیام نور پذیرفته شدم و فکر می‌کنم بنیاد بخشی از هزینه من را پرداخت کرده باشد؟ پاسخ: به موجب تبصره (۲) ماده (۳) آیین­ نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ایثارگران که در مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی تحصیل نموده‌اند، تحصیل در همان مقطع یا پایین‌تر در دانشگاه‌های شهریه بگیر مشمول معافیت از پرداخت شهریه نبوده و درصورت تحصیل در دانشگاه‌های شهریه بگیر از بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاه دولتی به بعد و بر اساس ترم‌های تحصیلی آیین نامه نظام آموزشی، مشمول معافیت از پرداخت شهریه می‌گردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.