اثر کارکرد قانون بدون منطق حقوقی

0
اثر کارکرد قانون
اثر کارکرد قانون

پاراف اثر کارکرد قانون بدون منطق حقوقی : حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشست مشترکی با آیت الله مهدی شب زنده دار عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع مشورتی فقه این شورا با بیان اینکه قانون بدون منطق حقوقی، فاقد کارکرد مثبت است، گفت: باید کوشید تا فاصله دیدگاهی قوانین مجلس با فقه به حداقل برسد.

اگر در ارتباط با یک قانون، دو سه ماده آن را با شرع تراز کنیم در حالی که مواد دیگر آن از منطق حقوقی دیگری برخاسته باشد، این قانون نیز مغایر شرع است.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی خاطرنشان کرد: با ارائه مشورت فقهی به مجلس، در پی تعامل بهتر مجلس و شورای نگهبان هستیم.عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر مجموعه مواد قانون یک موضوع، متضمن ناهماهنگی فیمابین خود از حیث منطق حقوقی باشد به این معنی که بخشی از آن برگرفته از یک نظام حقوقی و بخش دیگر آن ماخوذ از نظام حقوقی دیگر باشد، این قانون به دلیل ناهماهنگی ساختاری، فاقد کارکرد مثبت است.

مبلغی گفت: بر همین اساس، اگر در ارتباط با یک قانون، دو سه ماده آن را با شرع تراز کنیم در حالی که مواد دیگر آن از منطق حقوقی دیگری برخاسته باشد، این قانون نیز مغایر شرع است.

وی بیان داشت: البته معنای آن این نیست که موادی از آن قانون، با قاعده ای فقهی یا حکمی شرعی مغایرت دارد بلکه این مجموعه مواد قانونی را از حیث وحدت حقوقی نه می توان به اسلام نسبت داد و نه به نظام حقوقی دیگر.

مبلغی گفت: این دقیقا شبیه آنچه در قانون ورشکستگی رخ داد می باشد که در آن چند مورد مغایر با شرع اصلاح شد، ولی روح حاکم بر کل آن با هم هماهنگی حقوقی نداشت.

وی ارائه مشورت فقهی به مجلس شورای اسلامی، به حداقل رساندن روند فاصله فکری، نگاهی و دیدگاهی قوانین مجلس با فقه و شرع و نظریه پردازی فقهی -حقوقی و تدوین قوانین بر اساس آن تا متضمن نظام حقوقی نسبت به موضوع ها را از دیگر فلسفه های وجودی مرکز تحقیقات مجلس برشمرد.رسالت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here