اپراتورهای برق همچنان منتظر بررسی مشکلات در مجلس

0
اپراتورهای برق همچنان منتظر بررسی مشکلات در مجلس
اپراتورهای برق همچنان منتظر بررسی مشکلات در مجلس

پاراف اپراتورهای برق همچنان منتظر بررسی مشکلات در مجلس : با وجود دو مرتبه در دستور کار قرار گرفتن مشکلات اپراتورهای پست های برق در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، هنوز هیچ تغییری در مشکلات موجود این قشر از جامعه به وجود نیامده است.

عصر روز دوازدهم مهرماه بود که مشکلات اپراتورهای برق در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس طرح شد. سال گذشته نیز مشکلات اپراتورهای پست های برق وزارت نیرو در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شده بود؛ اما انگار این دو جلسه بهارستان نشینان نتوانست گره از مشکلات اپراتورهای برق باز کند. از اینرو پای حرف چند تن از اپراتورهای برق نشستیم.

یکی از اپراتورهای بهره بردار پست های انتقال برق در این خصوص گفت: در دولت گذشته ما که نیروی پیمانی محسوب می شدیم و همواره با امضای قرارداد با یک پیمانکار به صورت واسطه کار می کردیم، به صورت قرارداد مدت معین درآمدیم تا بر اساس سیاست های دولت وقت، واسطه ها از چرخه کار حذف شوند. در زمانی که پیمانکاری به عنوان واسطه بین شرکت برق منطقه ای و ما وجود داشت، بخشی از حقوق ما را برای خود برمیداشت؛ نکته جالب اینجاست که وقتی ما تبدیل به قرارداد مدت معین شدیم، میزان حقوقمان افزایش نیافت و اکنون خود شرکت های برق منطقه ای میزانی که پیمانکار از حقوق ما کسر می کرد را برای خود برمیدارند؛ در حالی که این حقوق حق ماست و شرکتی که خود کارفرماست، چطور حق واسطه گری برای خود برمی دارد؟ یعنی هیچ تغییری با حذف واسطه گران در حقوق ما به وجود نیامده و در حال حاضر بین همکارانمان که به صورت رسمی در شرکت برق منطقه ای مشغول به کارند و ما که همان کار را با شکل و زمان یکسان انجام می دهیم در میزان حقوق تفاوت های بسیار فاحشی وجود دارد و همچنین آنها از مزایا برخوردارند و ما مزایا نیز نداریم.فاصله حقوق ما اپراتورهایی که به صورت قرارداد مدت معین مشغول به کاریم با کسانی که به صورت رسمی کار می کنند، خیلی زیاد است به گونه ای که ما معمولا یک سوم کارمندان رسمی حقوق می گیریم در حالی که هر دو یک کار را انجام می دهیم.

گفتنی است مشکلات اپراتورهای برق کشور با عنوان کامل طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی در نوبت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. متن کامل طرح مذکور را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

طرح یکسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد معین اپراتورهای برق با سایر کارکنان

همچنین مرکز پژوهش های مجلس درباره این طرح اظهاری نظری کارشناسی را منتشر نموده است که از طریق لینک زیر قابل دانلود است.

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here