آیا امحای اسناد ادارات دولتی بدون مجوز تخلف اداری است؟

0

پاراف : مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان گفت: هر گونه امحای اسناد موجود در بایگانی های ادارات دولتی بدون اخذ مجوز از این سازمان تخلف اداری محسوب و مدیران در مراجع قضایی باید پاسخگو باشند.

حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان در مصاحبه با خبرنگاران به اجرای مرحله دوم فراخوان سازمان ها ادارات دولتی در راستای احیای بایگانی راکد اشاره کرد و افزود: بر اساس اساسنامه سازمان، احیای بایگانی راکد ادارات و دستگاه های دولتی یکی از وظایف ذاتی و اصلی این مجموعه بوده و تمامی سازمان های دولتی نیز بنا به دستور معاون اول رئیس جمهور موظف هستند تا بایگانی های خود را در اختیار کارشناسان این سازمان قرار دهند.

وی اظهارداشت: در مرحله نخست فراخوان خوشبختانه ادارات دولتی زیادی اقدام به مکاتبه با این سازمان و درخواست احیای بایگانی های خود را داشتند که در این زمینه تاکنون بایگانی سازمان های پزشکی قانونی، صنعت، معدن و تجارت، تجهیز و نوسازی مدارس، دادگستری، سازمان حسابرسی، دانشگاه گیلان، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، بیمه ایران احیا و ۳۰ تن سند تاکنون امحا شده است.

اسناد دولتی موجود در ادارات به دو دسته اسناد امحایی و اسناد انتقالی تقسیم که اسناد امحایی ارزش نگهداری نداشته و ابطال می شوند اما اسناد انتقالی دارای ارزش نگهداری بوده و در مخازن سازمان نگهداری تا دستگاه مربوطه در صورت نیاز با رجوع به این سازمان سند مورد نیاز خود را دریافت کند.

وی تصریح کرد: احیای بایگانی ادارات در نخستین گام از تاثیرگذاری خود باعث می شود بخشی از فضای اداری تخلیه و مدیران بتوانند از این فضا برای دیگر امور اداری سازمان خود بهره برداری کنند.

عباس نژاد در ادامه از تمامی مدیران و مسئولان استان خواست تا احیای بایگانی ادارات خود را جدی گرفته و از وقوع مشکلات حقوقی و قضایی که حتی در زمان بازنشستگی مدیران نیز در بحث امحای خود سرانه اسناد دولتی می تواند دامنگیر آنها شود، پیشگیری کنند.مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید