شعر طنز کارمند نمونه!

پاراف شعر طنز کارمند نمونه! : قبل از مطالعه این شعر طنز در مورد کارمند نمونه اگر خواستید فرهنگ و اصطلاحات طنز کارمندی را مطالعه کلیک اینجا را کلیک کنید. اگر خواستید نحوه کارمند یا مدیر نمونه شدن را ببینید اینجا را کلیک کنید و اگر احیانا خواستید همه مطالب طنز کارمندی و کارگری را یکجا در اختیار بگیرید اینجا را کلکیک کنید.

دیشب به خواب دیدم ،گردیده ام نمونه

دربین کارمندان اندر ادارۀ خود

تشویق می نمودند ،کف می زدند مرتب

در آسمان بختم دیدم ستارۀ خود

آمد مدیرنزدیک ،با چهره ای گشاده

در دست او دو سکّه با یک سوییچ پیکان

من را به پیش خود خواند ،از بهر اخذ آنها

رفتم گرفتم هردو با دستهای لرزان

با حسرتی فراوان ،در من نظاره می شد

ازسوی هم قطاران حتی مدیر بنده

من غرق شادی و شور، اشک از دو دیده جاری

از اینکه گشته بودم در این میان برنده

از شدّت مسّرت، از خواب خوش پریدم

دیدم که ظهر نزدیک من توی رختخوابم

با سرعتی فراوان ،سوی اداره رفتم

در طول راه بودم دائم به فکر خوابم

وارد شدم اداره ،دیدم به روی میزم

بنهاده آبدارچی یک نامۀ از مدیرم

توبیخ نامه ای بود ،امضای او به زیرش

خواندم چو نامه برخاست صد آه از ضمیرم

تاخیرها و غیبت ،شد موجب نکوهش

رویای دیشب من گردید نقش بر آب

گفتم دوباره «جاوید» ، وارونه گشت خوابت

مانند دفعۀ پیش خیری ندیدی از خواب

شعر طنز کارمند نمونه!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.