مثل های کارمندی

0
مثل های کارمندی
مثل های کارمندی

پاراف مثل های کارمندی : پاراف این بار برای شما مثل های مرتبط با امور اداری و کارمندی را انتخاب نموده است. با هم مثل های کارمندی را مرور می کنیم:

بی وزیر، کار راست نیاید!

هر برنامه ای که تدارک می بینید، نیاز به بررسی های فراوان دارد، چرا که هم نیروی انسانی لازم دارد و هم بودجه مالی. بنابراین نمی شود بی گدار به آب زد و بدون بررسی و هدف گذاری کار را انجام داد.
از دوستان و همکاران غافل نشده و از آنها کمک بگیرید. همیشه به اطرافیانتان به چشم یک مشاور نگاه کنید. کسی که می تواند نظر یا طرح جذابی ارائه دهد یا شما را در یافتن طرحی کمک کند. اطافیانتان را دست کم نگیرید. آن ها به جنبه هایی می اندیشند که شاید شما فراموشش کرده باشید.
شما پادشاه تفکرات و طرح های خود هستید، اما یادتان باشد که هر پادشاهی یک وزیر خبره لازم دارد.

آدم عجول، کار را دوباره می کند!

هر پرشی به یک دورخیز احتیاج دارد و هر طرحی به تفکر و بررسی. نمی توان یک شبه همه برنامه های یکسال را برنامه ریزی کرد. هر کاری زمانی مخصوص به خود را دارد. اما آفت هر برنامه ای عجله است. از قدیم هم که گفته اند، عجله کار شیطان است. همان طور که شیطان وسوسه تعلل و تنبلی و لفت دادن را به جان آدمی می اندازد، به همان نسبت ممکان است موجب عجله کردن آدم ها شود.
بی حساب و کتاب کار کردن به امید رسیدن به هدف، تعجیل و بی دقتی در کارها که باعث می شود درست و صحیح انجام نشوند و ایرادات فراوانی هم داشته باشند.
نگذارید عجله کردن باعث پشیمانی در آینده شود.
گاهی اوقات عجله باعث می شود کار ناقص و بی سرانجام باقی بماند و نتایجی را که از قبل انتظار داشتید را به بار نیاورد. برای دوری از دوباره کاری هم که شده از عجله کردن صرف نظر کنید. پیش بینی مخاطرات آینده را کرده و با صبر و تامل کار را به پیش ببرید.

مردان بزرگ، دیر وعده می دهند و زود عمل می کنند!

اگر کسی در سخنانش دائم از فردا ها سخن گفت و دائم وعده داد و سعی کرد دنیای آرمانی و مطلوبی را برایتان بسازد، به او تکیه نکنید. چرا که دنیا و امکانات دنیایی صد در صد مطلوب نمی شوند.
این گونه نیست که هر وعده ای داده می شود، امکان عملی شدنش باشد. تنها درصدی از وعده هاست که شرایط عملی شدنش را دارند.
مردان بزرگ این نکته را خوب می دانند که وعده دادن راحت است، اما عملی کردنش سخت. بنابراین تنها وعده هایی می دهند که با توجه به امکاناتشان تحقق آنها ممکن باشد. از این رو اگر کسی برنامه های بزرگ و دهن پر کن ندارد، نگوییم آدم بی کفایتی است. به او اجازه دهید که آن برنامه های ساده خودش را به سرانجام برساند. چرا که خیلی ها وعده میدهند، اما از پس اجرای کوچکترین و عده ها هم بر نمی آیند.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید