كارمندان به اندازه دو ماه يارانه نقدی، مالیات پرداخت می کنند!

0

پاراف كارمندان به اندازه دو ماه يارانه نقدی، مالیات پرداخت می کنند! : عملكرد مالياتي در بخش حقوق كاركنان بخش عمومي و خصوصي نشان مي‌دهد در مجموع ماليات بر حقوق اين دو گروه طي سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ بيش از ۹۹ درصد افزايش يافته است. يا به تعبير ديگر به طور تقريبي سالي ۲۵ درصد روي ماليات حقوق‌بگيران آمده است.

ماليات پرداختي كاركنان بخش خصوصي و عمومي در سال گذشته در مجموع ۶ هزار و ۱۷۱ ميليارد و ۲۷۰ ميليون تومان بوده است. با توجه به اينكه هزينه پرداخت يارانه نقدي هر ماه حدود سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است، ماليات پرداختي كارمندان برابر حدود دو ماه يارانه نقدي ۷۶ میلیون ایرانی است.

بررسي عملكرد سازمان امور مالياتي كشور براساس ارزيابي بانك مركزي نشان مي‌دهد در سال ۹۳ كل ماليات‌هاي مستقيم به طور متوسط ۲۹.۳ درصد افزايش يافته اما در همين سال ميزان افزايش ماليات كاركنان بخش عمومي ۳۵.۵ درصد و ماليات كاركنان بخش خصوصي ۱۴.۶ درصد رشد داشته است. متوسط ماليات پرداختي اين دو گروه ۲۵ درصد رشد در سال ۹۳ را نشان مي دهد. حقوق‌بگيران بخش خصوصي و عمومي در سال گذشته در مجموع ۶ هزار و ۱۷۱ ميليارد و ۲۷۰ ميليون تومان ماليات پرداخت كرده‌اند.

در حالي حقوق‌بگيران دولتي سال گذشته ۳۵.۵ و كارمندان بخش خصوصي ۱۴.۶ درصد رشد ماليات داشته‌اند كه در سال ۹۲ اين نسبت برعكس بوده است. در اين سال ماليات بخش عمومي ۱۵.۷ و ماليات كاركنان بخش خصوصي ۳۵.۹ درصد افزايش يافته است.

ماليات ۴ سال گذشته يعني از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۳ كارمندان در بخش عمومي و خصوصي در مجموع ۱۷ هزار و ۸۶۳ ميليارد و ۱۹۰ ميليون تومان بوده است.*تابناک.

كارمندان به اندازه دو ماه يارانه نقدی، مالیات پرداخت می کنند!

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید