دیگر استخدام بصورت آزاد و حق‌التدریسی در آموزش و پرورش جایی ندارد

0
دیگر استخدام بصورت آزاد و حق‌التدریسی در آموزش و پرورش جایی ندارد
دیگر استخدام بصورت آزاد و حق‌التدریسی در آموزش و پرورش جایی ندارد

پاراف دیگر استخدام بصورت آزاد و حق‌التدریسی در آموزش و پرورش جایی ندارد : قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: می‌پذیریم که جذب نیرو در آموزش‌وپرورش نباید به صورت آزاد و حق‌التدریسی باشد بلکه معلمان باید از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب شوند اما کمبود نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش باید رفع شود.

معلمان باید از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب شوند اما متأسفانه از دوران وزارت آقای احمدی بر آموزش و پرورش جذب معلم از بیرون باب شد.

وی در پاسخ به این پرسش که با مصوبه مجلس موانع جذب نیروی حق‌التدریس در آموزش و پرورش برداشته شد اما در این مصوبه ذکر شده برای جذب نیروی حق‌التدریس در دوره ابتدایی نیاز به مرتبط بودن رشته نیست و همین منجر به اعتراض کارشناسان آموزش و پرورش و نگرانی از افت کیفیت در دوره ابتدایی شده است، اظهار داشت: ما نیز معتقدیم جذب معلم نباید به این شیوه باشد.

وضعیت منابع انسانی در آموزش و پرورش مساعد نیست و مجبوریم تا کمبود نیرو را با روش‌هایی جبران کنیم به همین دلیل مجلس مصوبه‌ای را داشت تا موانع جذب نیروهای حق‌التدریس در آموزش و پرورش برداشته شود.

وی افزود: معلمان باید از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب شوند اما متأسفانه از دوران وزارت آقای احمدی بر آموزش و پرورش جذب معلم از بیرون باب شد.

آموزش و پرورش می‌تواند برای نیروهای حق‌التدریس دوره ابتدایی که رشته‌های آن‌ها مرتبط نیست دوره‌های ضمن خدمت گذاشته و پس از ارائه آموزش‌های لازم، آزمونی را از آنها اخذ کند و افراد واجد شرایط را مهر سال ۹۵ در دوره ابتدایی جذب کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وضعیت منابع انسانی در آموزش و پرورش مساعد نیست و مجبوریم تا کمبود نیرو را با روش‌هایی جبران کنیم به همین دلیل مجلس مصوبه‌ای را داشت تا موانع جذب نیروهای حق‌التدریس در آموزش و پرورش برداشته شود.

وی بیان کرد: در استفساریه‌ مجلس ذکر شده است: نیروهای حق‌التدریس که در دوره متوسطه جذب می‌شوند باید رشته‌های مرتبط داشته باشند اما برای دوره ابتدایی داشتن رشته مرتبط الزامی نیست.تسنیم.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید