بیمه با اشتغال و به طور مستمر بوجود می آید

0
بیمه با اشتغال و به طور مستمر بوجود می آید
بیمه با اشتغال و به طور مستمر بوجود می آید

پاراف بیمه با اشتغال و به طور مستمر بوجود می آید : بیمه با اشتغال و به طور مستمر بوجود می آید، اشتغال فرد باید در مراجع قانونی به اثبات برسد بنابراین صرف اعلام کارگر یا تایید کارفرما دایر بر کارکرد موجب پذیرش سازمان وایجاد سابقه نخواهد بود.

 اولاً بیمه با اشتغال و به طور مستمر بوجود می آید، ثانیاً اشتغال فرد باید در مراجع قانونی به اثبات برسد بنابراین صرف اعلام کارگر یا تایید کارفرما دایر بر کارکرد موجب پذیرش سازمان وایجاد سابقه نخواهد بود.

البته می توان مدارک را به شعبه تامین اجتماعی ارائه داد که در صورت احراز اشتغال سابقه منظور و به کارفرما هم اعلام بدهی می شود. در صورتی که  انجام این عمل نتیجه ای حاصل نشد باید به هیاتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه و از کارفرمای خود در مورد اجرا نکردن ماده ۱۴۸ قانون کار شکایت کرد.

مبنای کسر حق بیمه نباید از حداقل حقوق کمتر باشد بنابراین تخلف کارفرما در عدم پرداخت حقوق قانونی موجب نمی شود که سازمان تامین اجتماعی از حداقل مربوطه کمتر از حق بیمه وصول کند. در هر صورت کسر حق بیمه کمتر از حداقل حقوق قانونی امکان پذیر نیست.

شناسایی ۱۰۰ شغل سخت و زیان آور

همچنین در خبری دیگرمحمد حسن زدا معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اقدامات حوزه‌های کار و تأمین اجتماعی برای ساماندهی موضوع مشاغل سخت و زیان آور گفت: کمیته‌های کارشناسی در وزارت کار تشکیل شد و در نهایت ١٣ گروه شغلی که نهایتاً ١٠٠ شغل را تحت پوشش دارند، مشمول مشاغل سخت و زیان آور شدند.

وی گفت: در سال ٩۴، کارفرمایان ۴٢ هزار میلیارد تومان حق بیمه به این سازمان پرداخت کردند. سازمان تأمین اجتماعی نیز این مبلغ و همچنین درآمدهای دیگری که از محل سرمایه گذاری‌ها به دست آورد را برای خدمت‌رسانی به جامعه کارگری و بازنشستگان عزیز هزینه کرد.

سازمان تأمین اجتماعی ماهانه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد که از طریق وصول حق بیمه‌هایی که کارفرمایان پرداخت می‌کنند، تأمین می‌شود. در مقابل هزینه‌های این سازمان ماهانه حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان است!

 وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی ٢میلیون و ٨٠٠ هزار نفر مستمری بگیر را تحت پوشش دارد، گفت: هر ماه ٣هزار میلیارد تومان به این افراد مستمری پرداخت می‌شود.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here