تصویب لایحه استخدامی شهرها در کمیسیون اجتماعی مجلس

0
لایحه استخدامی شهرها
لایحه استخدامی شهرها

پاراف تصویب لایحه استخدامی شهرها در کمیسیون اجتماعی مجلس : رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این لایحه از دی ماه سال ۹۱ مطرح شده بود و یک بار هم در قالب طرح اصلاح ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد.

با توجه به دارا بودن بار مالی، دولت این لایحه را به مجلس ارائه کرد و بر اساس آن بار مالی نیز از محل درآمد شهرداری‌ها تامین می‌شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: با توجه به این که امور اداری و استخدامی کشور و در زیر مجموعه آن شهرداری‌ها نیز نیازمند ساماندهی بود ماده واحده‌ مربوط به مقررات شهرداری‌ها به ویژه کلان شهرها نیز در این لایحه مطرح شد .

وی تصریح کرد:‌ با توجه به دارا بودن بار مالی، دولت این لایحه را به مجلس ارائه کرد و بر اساس آن بار مالی نیز از محل درآمد شهرداری‌ها تامین می‌شود.

همچنین طرح اصلاح بند الف از ماده ۱۰۳ قانون ایثارگران که مربوط به سابقه خدمت این قشر بود نیز در جلسه کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت

خضری اظهار کرد:‌ خوشبختانه این لایحه در جلسه کمیسیون اجتماعی رای آورد و پس از آن به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.

وی در پایان گفت: همچنین طرح اصلاح بند الف از ماده ۱۰۳ قانون ایثارگران که مربوط به سابقه خدمت این قشر بود نیز در جلسه کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت.ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here