استخدام ۱۷ هزار پرستار در سال آینده

0
استخدام 17 هزار پرستار در سال آینده
استخدام ۱۷ هزار پرستار در سال آینده

پاراف استخدام ۱۷ هزار پرستار در سال آینده : محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت از راه اندازی دفاتر خدمات پرستاری در سطح جامعه برای خدمت به بیماران مزمن و افراد مسن خبر داد و افزود: این دفاتر با کسب پروانه فعالیت و صلاحیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نظارت این وزارتخانه فعالیت می کنند و در حقیقت عرصه وسیع و گسترده ای با عنوان پرستاری جامعه نگر به روی مردم و پرستاران گشوده خواهد شد. مردم و مددجویان می توانند با اطمینان از مراقبت های پرستاری در دسترس استفاده کنند.

همچنین  وی ازبه کارگیری ۱۷ هزار پرستار سال آینده در کشور خبر داد. این افراد برای فعالیت در بیمارستان های با ضریب اشغال تخت بالا، تازه تاسیس و سوختگی و بخش های اورژانس به کارگیری خواهند شد.

محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت از راه اندازی دفاتر خدمات پرستاری در سطح جامعه برای خدمت به بیماران مزمن و افراد مسن خبر داد و افزود: این دفاتر با کسب پروانه فعالیت و صلاحیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نظارت این وزارتخانه فعالیت می کنند و در حقیقت عرصه وسیع و گسترده ای با عنوان پرستاری جامعه نگر به روی مردم و پرستاران گشوده خواهد شد. مردم و مددجویان می توانند با اطمینان از مراقبت های پرستاری در دسترس استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ۱۴۰ هزار پرستار در بیمارستان های دولتی و خصوصی کشور فعالیت دارند، افزود: در حالی که ۲۶۰ هزار پرستار نیاز داریم که در واقع ۱۲۰ هزار نفر در گروه پرستاری کمبود وجود دارد.دولت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید