تشويق ادارات فعال در دنيای مجازی توسط دولت

0

پاراف تشويق ادارات فعال در دنيای مجازی توسط دولت : بر اساس ابلاغيه يک مسئول مهم اجرايي به همه مسئولان وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي و استانداري ها، مقرر شده است با عنايت به توجه ويژه دولت به توسعه دولت الکترونيک و هوشمند سازي اداري، نسبت به اصلاح و به روزرساني استانداردهاي وب سايت ها و پورتال هاي دستگاه هاي اجرايي در اسرع وقت اقدام کنند.

بر اساس اين ابلاغيه، دستگاه ها موظفند هرساله بهترين واحد سازماني را با توجه به فعاليت در محتواي اين وب سايت ها، معرفي و تشويق کنند.

تشويق ادارات فعال در دنيای مجازی توسط دولت

ادارات فعال در دنيای مجازی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید