قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت

1

پاراف قوانین و مقررات در مورد قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت (مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی) : ماده واحده- سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا‌کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما به‌صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی و وظیفه و وظیفه ازکارافتادگی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه‌قابل احتساب می‌باشد مشروط بر آن که مستخدمین مزبور (‌در حالت بازنشستگی) دارای حداقل بیست (۲۰) سال سابقه خدمت دولتی باشند.

‌تبصره ۱- سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد ‌گردید.

‌تبصره ۲- قوانین استخدامی دستگاه‌های دولتی منجمله قوانین خاص شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر نام است از‌لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است.

‌تبصره ۳- میزان کسور بازنشستگی که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می‌شود و میزان کسور بازنشستگی متعلقه و همچنین مابه‌التفاوت‌ این دو مبلغ بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد گردید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۲.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

یک دیدگاه

  1. این قانون با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش دستمزدها عادلانه نیست. کسورات امثال اینجانب که در سرمایه گذاری های تامین اجتماعی در بیست و چند سال پیش مصرف شد و امروز ارزش چندین برابر داره، به ماخذ ارزش آن سال ها محاسبه میشه و مبالغ هنگفتی از بازنشسته در یافت میشه بدون این که ارزش کسورات پرداختی به روز بشه.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید