تصویبنامه ۱۳۵۱۸۲۴ شورای عالی اداری درباره دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

0
دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

پاراف تصویبنامه ۱۳۵۱۸۲۴ شورای عالی اداری درباره دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای : تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ شورای عالی اداری تصویب و با شماره ۱۳۵۱۸۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ از سوی رئیس ‌جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه ۱۳۵۱۸۲۴ شورای عالی اداری درباره دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

سوابق تصویبنامه ۱۳۵۱۸۲۴:

بر اساس این دستور العمل  مقرر شده با توجه به پیشنهاد سازمان مدیریت و ضرورت اجرای هرچه بهتر برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری، ابلاغیه های ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۰ و ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۱ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، لغو و مصوبه جدید شورای عالی اداری جایگزین آن شود.

 این مصوبه در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ شورای عالی اداری تصویب و طی نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

برای آگاهی از آخرین اخبار اداری، شغلی، مالی و اقتصادی با کانال پاراف در تلگرام همراه شوید: عضویت در کانال پاراف

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here