تصویبنامه آیین نامه اجرایی ماده ۶۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

0
قوانین و مقررات ایثارگران رزمندگان آزادگان
قوانین و مقررات ایثارگران رزمندگان آزادگان

پاراف تصویبنامه آیین نامه اجرایی ماده ۶۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران : تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده ۶۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۴۵۷۴مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه آیین نامه اجرایی ماده ۶۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

شماره۱۴۵۷۴/ت۵۰۵۵۹هـ                                                             ۱۱/۲/۱۳۹۵
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
ب ـ دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ
پ ـ ایثارگران: شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده.
ت ـ اسناد و آثار: اصل هرگونه اثر و سند فرهنگی، هنری، تاریخی، علمی مکتوب و غیر مکتوب متعلق به ایثارگران اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری، غیر نوشتاری، مضبوط، الکترونیکی و آثار موزه‌ای و حجمی.
ماده۲ـ جمع‌آوری اسناد و آثار از ایثارگران و یا خانواده‌های آنان، صرفاً توسط و از طریق بنیاد انجام خواهد شد و دستگاه‌های مشمول موظف به همکاری و هماهنگی با بنیاد می‌باشند. دستگاه‌های مشمول موظفند اصل اسناد و آثار را که قبلاً گردآوری شده است، به بنیاد تحویل دهند.
ماده۳ـ بنیاد موظف است طبق استانداردهای ابلاغی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نسبت به نمایه‌سازی و فهرست‌نویسی و تشکیل بانک جامع اطلاع‌رسانی اسناد و آثار ایثارگران اقدام و استانداردهای لازم را برای حفاظت و نگهداری اسناد و آثار ایثارگران فراهم و رعایت نماید.
ماده۴ـ اسناد و پرونده‌های دولتی از شمول این آیین‌نامه مستثنی هستند.
ماده۵ ـ اسناد و آثار با رعایت اصول طبقه‌بندی جمع‌آوری، نگهداری و مستندسازی خواهند شد و در صورت انتشار اسناد و آثار، رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.

معاون اول رئیس‌جمهور

اسحاق جهانگیری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here