افزایش مشروط فوق العاده ویژه حقوق کارمندان دولت

0
افزایش مشروط فوق العاده ویژه حقوق کارمندان دولت
افزایش مشروط فوق العاده ویژه حقوق کارمندان دولت

پاراف افزایش مشروط فوق العاده ویژه حقوق کارمندان دولت : علی سلحشوری معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، شرایط افزایش فوق العاده ویژه حقوق کارکنان دولت را اعلام کرد.

افزایش تا سقف ۳۵ درصدی فوق العاده ویژه در صورتی محقق میشود که دستگاه های اجرایی از محل «بخش سایر» بودجه هزینه ای خود صرفه جویی داشته باشند.

وی اظهار داشت: امسال به طور میانگین حقوق همه کارکنان دولت در فارس و کشور ۱۲ درصد افزایش مییابد. این در حالی است که فوق العاده ویژه نیز طبق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری این اجازه را میدهد تا این قسمت از حقوق کارکنان دولت تا سقف ۳۵ درصد دیگر افزایش پیدا کند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس با اشاره به اعتبارات جاری فارس در سال ۹۵، گفت: براساس قانون بودجه سال ۹۵، اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی استان حدود ۴۴۷ میلیارد تومان است که به حقوق، مزایا و سایر هزینه های جاری اختصاص دارد.

برخی دستگاه ها در رده بندی خود، افزایش حقوق مدیران کل ۳۵ درصد و معاونین را ۳۰ درصد تعیین کرده اند و این نرخ رشد را برای رؤسای گروه ۲۵ درصد، کارشناسان ۲۰ درصد و نیروهای خدماتی ۱۰ درصد تخمین زده اند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس اظهار داشت: از رقم حدود ۴۴۷ میلیارد تومانی بودجه جاری استان، ۲۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مربوط به پرداخت حقوق و ۲۱۰ میلیارد تومان مربوط به سایر هزینه های جاری است که چنانچه دستگاه های اجرایی بتوانند از این محل صرفه جویی لازم را داشته باشند می توانند تا سقف ۳۵ درصد فوق العاده ویژه کارکنان خود را افزایش دهند.

سلحشوری با بیان اینکه این افزایش حقوق براساس رده و مسئولیتی است که کارکنان دستگاههای اجرایی برعهده دارند، افزود: برخی دستگاه ها در رده بندی خود، افزایش حقوق مدیران کل ۳۵ درصد و معاونین را ۳۰ درصد تعیین کرده اند و این نرخ رشد را برای رؤسای گروه ۲۵ درصد، کارشناسان ۲۰ درصد و نیروهای خدماتی ۱۰ درصد تخمین زده اند.خبر جنوب.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید