جزئیاتی درباره شرایط بازنشستگی رانندگان آژانس های تاکسی تلفنی، افزایش معافیت تحصیلی خدمت سربازی و عوامل لغو پروانه کسب

0
رانندگان آژانس های تاکسی
رانندگان آژانس های تاکسی

پاراف جزئیاتی درباره شرایط بازنشستگی رانندگان آژانس های تاکسی تلفنی، افزایش معافیت تحصیلی خدمت سربازی و عوامل لغو پروانه کسب : از آن جا که موضوع بیمه رانندگان شاغل در آژانس ها به صورت مستقل تدوین نشده است و مشمول قوانین حمایتی خاصی هم نیست، بیمه مربوط به این حرفه و مشاغل مانند آن، در قوانین و بخشنامه های تأمین اجتماعی با عنوان «بیمه صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد» پیش بینی شده است.

بر این اساس، رانندگان آژانس می توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی و پُر کردن فرم های مربوط، متقاضی یکی از این سه حالت شوند:

۱- بیمه بازنشستگی و فوتِ بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴ درصد(۱۲درصد توسط متقاضی پرداخت می شود و پرداخت مستمری بازماندگان منوط به بازنشستگی بیمه شده، است)

۲- بیمه بازنشستگی و فوتِ قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۶درصد( ۱۴درصد توسط بیمه شده پرداخت می شود و در صورت فوت بیمه شده، پیش از بازنشستگی، مستمری یا غرامت بازماندگان بر اساس مقررات پرداخت خواهدشد)

۳- بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت با نرخ۲۰درصد ( ۱۸درصد توسط بیمه شده پرداخت می شود و علاوه بر بازنشستگی و مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی را هم پوشش می دهد) متقاضیان هر سه وضعیت می توانند با پرداخت سرانه درمان، به صورت ماهانه، از مزایای بیمه خدمات درمانی(دفترچه بیمه) نیز استفاده کنند.

درخواست متقاضیان بند ۲ و ۳ در صورتی پذیرفته می شود که بیمه شده بیش از ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشد یا به گواهی پزشک معتمد سازمان، «از کارافتاده کلی» نباشد. در هر حال، درخواست متقاضیان تمامی بندها، در صورتی که فاقد هرگونه سابقه بیمه باشند، در شرایطی پذیرفته می شود که سن مردان از ۵۰ سال و سن زنان از ۴۵ سال بیشتر نباشد. در صورتی که متقاضی دارای سابقه بیمه باشد، به اندازه نصف سابقه بیمه به حداکثر سن مجاز آن ها افزوده می شود و در صورت بیشتر نبودن سن آن ها از میزان به دست آمده، با تقاضای آن ها موافقت خواهدشد. درخواست متقاضیانی که بیش از ده سال سابقه بیمه دارند، بدون شرط سنی پذیرفته و درصد مورد محاسبه در این بیمه ها به مأخذ حقوق پایه سالانه محاسبه می شود.

یک سال؛ حداکثر زمان برای افزایش معافیت تحصیلی

بخش اول از فصل چهارم قانون خدمت نظام وظیفه عمومی به معافیت تحصیلی اختصاص دارد. مطابق ماده ۳۱ این قانون «دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجیِ مورد تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می دهند، از اعزام به خدمتِ دوره ضرورت معاف می باشند.»

این معافیت، موقتی است، چرا که بر اساس ماده ۳۳ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی «صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می باشد.» طبق تبصره های یک و ۲ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، «حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان، تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی، کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.» با این حال، در مواقع ضروری و با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه، می توان حداکثر یک سال به مدت تعیین شده در قانون اضافه کرد.

مشمولانی که در خارج از کشور، از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از فارغ التحصیلی، اخراج یا انصراف از تحصیل، برای تعیین وضعیت سربازی خود به نمایندگی های کنسولی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند. مشمولان دیپلم، که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل، در یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور، که مورد تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت هستند، پذیرفته شوند، تا زمانی که به تحصیل اشتغال داشته باشند، می توانند از معافیت تحصیلی، به صورت پیوسته استفاده کنند؛ مشروط بر این که غیبت غیرموجه نداشته باشند.

لغو پروانه کسب به علت تعطیلی غیر مجاز

به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی «موارد لغو پروانه کسب واحدهای صنفی»، پروانه کسب این واحدها، در صورتی که بیش از میزان مقرر شده در قانون تعطیل باشند، لغو خواهد شد. طبق ماده ۲ این آیین نامه، هر واحد صنفی که بنا به احتیاج شخصی صاحب آن قرار است بیش از ۱۵ روز تعطیل شود، باید موضوع را کتباً به اتحادیه مربوطه اطلاع دهد و موافقت اتحادیه را کسب کند.

بر اساس تبصره این ماده، برای واحدهای صنفی ارائه کننده ارزاق عمومی، مانند نانوایی ها، محدودیت بیشتری در نظر گرفته شده است و این دسته از واحدهای صنفی برای تعطیلی بیش از ۳ روز، نیازمند کسب موافقت اتحادیه خود هستند. اشتغال به شغل یا مشاغلی، غیر از آنچه در پروانه کسب قید شده است، باعث لغو پروانه کسب خواهد شد.

عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین نامه مربوطه لحاظ شده است؛ عدم رعایت ضوابط شهرداری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد واحدهای صنفی و همچنین خودداری از پرداخت عوارض مربوط به کسب؛ عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی ذی ربط؛ عدم اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت وکمیسیون نظارت در چهارچوب قانون نظام صنفی و تولید یا اصرار بر تداوم عرضه کالای غیر استاندارد از کالاهای مشمول استاندارد اجباری پس از سه بار اخطار توسط موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران نیز از دیگر مواردی است که به استناد آیین نامه یاد شده، باعث لغو پروانه کسب واحدهای صنفی خواهد شد.

مجازات تعطیلی بیش از حد مجاز واحد صنفی، بار نخست یک هفته تعطیلی محل کسب و درج در پرونده صنفی؛ بار دوم ۱۵ روز تعطیلی محل کسب و درج در پرونده صنفی و برای بار سوم «در یک سال»، «اعراض»[صرف نظر] از کسب تلقی و باعث لغو دائمی پروانه کسب خواهد شد(ماده ۳ آیین نامه). بر اساس ماده ۴ آیین نامه، مجازات هر واحد صنفی، که به شغل یا مشاغلی غیر از آنچه در پروانه قید شده است مبادرت ورزد، برای بار نخست، اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی و ۱۵ روز فرصت برای برگشت به شغل قیدشده در پروانه کسب و برای بار دوم، لغو پروانه کسب و تعطیلی واحد صنفی خواهد بود.خراسان.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید