آشنایی با وظایف بازرسان اداره کار نسبت به کارگران

0
آشنایی با وظایف بازرسان اداره کار نسبت به کارگران
آشنایی با وظایف بازرسان اداره کار نسبت به کارگران

پاراف آشنایی با وظایف بازرسان اداره کار نسبت به کارگران :

۱- سئوال:  در یک واحد صنعتی مشغول به کار هستم. کار ما به صورت شیفتی است و جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌‌شود. روزانه ۱۲ ساعت، به صورت شیفتی، کار می کنیم. با این حال، کارفرما در لیست بیمه، عنوان شغلی ما را طوری رد می‌کند که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نباشد؛ حقوق را هم درست نمی دهد. اگر اعتراض کنم بیرونم می کند.به اداره بیمه اطلاع دادم، ولی هیچ اقدامی نکردند. برای رسیدن به حق و حقوقم چه کنم؟

پاسخ: به نظر می رسد، مرجع رسیدگی به موضوع عدم پرداخت حقوق و دستمزد، اداره کار باشد. طبق بند «الف» ماده ۹۶ قانون کار، نظارت بر اجرای صحیح مقررات مربوط به مدت کار و پرداخت مزد، برعهده اداره کل بازرسی وزارت کار است؛ بنابراین، برای پیگیری درخواست رسیدگی به وضعیت مدت کار و دستمزدتان، موضوع را به بازرسی اداره کار اطلاع دهید. بر اساس ماده ۱۰۳ قانون کار، بازرسان کار، حق ندارند «نام اشخاصی را که به آنها اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.» طبق تبصره این ماده، بازرسان متخلف، «مشمول مجازات های مقرر در قوانین مربوط خواهند شد.»

سئوال:  پس از یک سال و نیم کار در یک شرکت، به دلیل بارداری، قراردادم را تمدید نکردند و به نوعی اخراج شدم. آیا راه حلی برای این گونه مشکلات وجود دارد؟
پاسخ: بارداری نمی تواند دلیل اخراج بانوان از کار باشد. طبق تبصره یک ماده ۷۶ قانون کار، «پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق وی محسوب می شود.» حقوق ایام مرخصی زایمان نیز، توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهدشد. در صورتی که قرارداد کاری شما پایان نیافته باشد، کارفرما موظف است شما را به کار قبلی باز گرداند و در صورت استنکاف، می توانید از وی به اداره کار شکایت کنید. ضمن این که، در شرایط فعلی می توانید از مزایای ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی هم بهره مند شوید.

طبق این ماده، «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می تواند به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری، دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده، طبق ماده ۶۳ می باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته، جمعاً، قبل و بعد از زایمان، بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.» همچنین، طبق ماده ۶۸ قانون تأمین اجتماعی، شما می توانید از کمک ها، معاینه های طبی و معالجات قبل، حین و بعد از زایمان استفاده کنید.خراسان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here