آشنایی با قوانین مرتبط با آموزش و پژوهش ایثارگران

معاون اول رییس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

در ماده (۱) این آیین‌نامه اصطلاحات از جمله بنیاد، مشمولین، مشمولین طرح شاهد، خدمات آموزشی طرح شاهد، کمک‌هزینه تحصیلی و طرح پراکنده تعریف شده است.

بر اساس ماده (۲) این آیین‌نامه، بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه‌های آموزش عمومی برای مشمولین طرح شاهد اقداماتی به شرح زیر انجام دهد:

  • الف- برگزاری کلاس‌های تکمیلی، تقویتی- جبرانی و نظارت بر برنامه‌های آموزشی دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد و طرح پراکنده
  • ب- برگزاری کلاس‌های تقویتی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه دوم
  • ج- ارائه وسایل کمک‌آموزشی و آموزش بالینی جانبازان هفتاد درصد و فرزندان معلولین
  • د- ارائه خدمات مشاوره‌ای و هدایت تحصیلی در مدارس شاهد و طرح پراکنده و ….

طبق ماده (۳) این آیین‌نامه، بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه‌های آموزش عالی و نیز پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید:

  • الف- تشویق دانشجویان و طلاب ساعی و تلاشگر به‌منظور رشد و ارتقای وضعیت تحصیلی آن‌ها در مؤسسات آموزشی دولتی روزانه
  • ب- مشاوره و هدایت تحصیلی دوره تحصیلات تکمیلی شامل آماده‌سازی افراد بر حسب استعداد، علایق و شرایط محیطی و بر اساس نساز جامعه
  • ج- پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی غیر شهریه بگیر در هر نیمسال تحصیلی
  • د- استفاده از ظرفیت تشکل‌های ایثارگری و معتمدین معین دانشجویی به‌منظور ارتقای علمی و تحصیلی دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر و …

همچنین مطابق ماده (۴) این آیین‌نامه، مدت ارائه خدمات و تسهیلات به شرح زیر تعیین می‌شود:

  • الف- در بخش آموزش عمومی مطابق مقررات و ضوابط آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش در هر مقطع
  • ب- در بخش آموزش عالی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال، کارشناسی پیوسته هشت نیمسال، کارشناسی ارشد پیوسته دوازده نیمسال، دکتری حرفه‌ای چهارده نیمسال، دکتری پیوسته پانزده نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نیمسال، دکتری و تخصص پزشکی بر مبنای آیین‌نامه‌های آموزشی وزارتخانه‌های ذی‌ربط.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
ب- مشمولین: دانش آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
پ- مشمولین طرح شاهد: دانش آموزان، دانشجویان و طلاب شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان پنجاه درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
ت- خدمات آموزشی طرح شاهد: کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی که مطابق اساسنامه طرح شاهد – مصوب ۱۳۶۹ – شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن‌که در قالب برنامه‌های تربیتی، آموزشی و نظایر آن در جهت رشد و ارتقای تحصیلی مشمولین آن صورت می‌گیرد.
ث- کمک‌هزینه تحصیلی: مبلغی که به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی مشمولین توسط بنیاد و پس از تصویب شورای طرح و برنامه شاهد پرداخت می‌گردد.
ج- طرح پراکنده: وضعیتی که بر اساس آن دانش آموزان شاهد در یک مدرسه خاص تجمیع و متمرکز نشده باشند.
ماده ۲- بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه‌های آموزش عمومی برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید:
الف – برگزاری کلاس‌های تکمیلی، تقویتی- جبرانی و نظارت بر برنامه‌های آموزشی دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد و طرح پراکنده (اعم از مدارس عادی و یا مدارس خاص مانند غیرانتفاعی، نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و استثنایی و مانند آن‌ها) و مدارس ایثارگران بزرگسالان.
ب- برگزاری کلاس‌های تقویتی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه دوم.
پ- ارائه وسایل کمک‌آموزشی و آموزش بالینی جانبازان هفتاد درصد و فرزندان معلول مشمولین طرح شاهد که امکان حضور در کلاس درس را ندارند.
ت- ارائه خدمات مشاوره‌ای و هدایت تحصیلی در مدارس شاهد و طرح پراکنده.
ث- تشویق دانش‌آموزان کوشا و ممتاز و حائزین رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری دانشگاه‌های دولتی روزانه.
ج- حمایت از گروه‌های خاص تحصیلی از جمله دانش آموزان استعدادهای درخشان، استثنایی و بازماندگان از تحصیل.
ماده ۳- بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه‌های آموزش-عالی و نیز پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید:
الف- تشویق دانشجویان و طلاب ساعی و تلاشگر به‌منظور رشد و ارتقای وضعیت تحصیلی آن‌ها در مؤسسات آموزشی دولتی روزانه.
ب- مشاوره و هدایت تحصیلی دوره تحصیلات تکمیلی شامل آماده‌سازی افراد بر حسب استعداد، علایق و شرایط محیطی و بر اساس نیاز جامعه.
پ – ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان معلول به شرح زیر:
گروه یک- جانباز ویژه شامل: دو چشم نابینا و قطع نخاع گردن
گروه دو- جانباز ویژه ویلچری شامل: قطع نخاع کمر و قطع دو پا از بالای زانو تبصره- فرزندان معلول شهدا، جانبازان و آزادگان تحت پوشش دارای ویژگی در گروه‌های یک و دو مشمول این بند خواهند بود.
ت- پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی غیر شهریه بگیر در هر نیمسال تحصیلی.
ث- استفاده از ظرفیت تشکل‌های ایثارگری و معتمدین معین دانشجویی به‌منظور ارتقای علمی و تحصیلی دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر (از جمله تقویت بنیه علمی و استاد مشاور)
ماده ۴- مدت ارائه خدمات و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- در بخش آموزش عمومی مطابق مقررات و ضوابط آموزشی وزارت آموزش و پرورش در هر مقطع.
ب- در بخش آموزش عالی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال، کارشناسی پیوسته هشت نیمسال، کارشناسی ارشد پیوسته دوازده نیمسال، دکترای حرفه‌ای چهارده نیمسال، دکتری پیوسته پانزده نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نیمسال، دکتری pHd و تخصص پزشکی بر مبنای آیین‌نامه‌های آموزشی وزارتخانه‌های ذی‌ربط.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ کرد.

موارد مرتبط با آموزش در برنامه ششم توسعه

ماده ۸۶ : ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
ماده ۸۷: اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ماده ۸۸: پرداخت مطالبات قانونی ایثارگران/ پرداخت شهریه خانواده های جانبازان زیر ۲۵ درصد
ماده ۹۰: سهمیه ورود به دانشگاهها/ جذب هیات علمی در دانشگاهها

بخش ۱۶ امور ایثارگران مواد و بندهای قانونی برنامه ششم توسعه

ماده ۸۶:
بند ب:
وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه‌های تحصیلی و فعالیت‌های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی نسبت به اجرای یادواره‌های شهدای دانش‌آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری لازم را به‌عمل آورد.
بند خ:
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی، واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و طرحهای(پروژه‌های) علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.

ماده ۸۷:
دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

ماده ۸۸:
بند الف:
دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران(جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.
بند ث:
دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.
بند ۱:
تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی‌درصد(۳۰%) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی

ماده ۹۰:
الف: الحاقات زیر در ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (۴۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به شرح زیر صورت می‌گیرد:
سهمیه ورود با پنج‌درصد(۵%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی‌درصد(۳۰%) افزایش یابد.
تبصره: در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران (مشمولین ماده(۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج‌درصد (۵%) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (۵%) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.
بند ب : هزینه شهریه مشمولین ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاه‌های پردیس بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی یا غیر دولتی حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود.
بندپ: کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.
احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود.
مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.
شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۹۰) ‌قانون برنامه اصلاح می‌شود.

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی: موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شهریه بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ب- مشمولین: دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.
پ- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
ماده ۲- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موظفند با رعایت مفاد این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی نسبت به ثبت نام و اخذ امتحانات مشمولین بدون دریافت وجه اقدام کنند. بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت (۱۰۰%) هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین در وجه دانشگاه ها و موسسات مذکور اقدام کند.
تبصره – دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ملزم به انجام و حل و فصل تعاملات مالی بین خود و بنیاد در حدود خدمات قابل ارایه در این آیین نامه هستند. به گونه ای که در هیچ یک از مراحل و فرآیند تحصیل شامل ثبت نام، اخذ امتحانات، فارغ التحصیلی و دریافت گواهی و مدرک تحصیلی مانعی برای دانشجو ایجاد نشود.
ماده ۳- تعداد نیمسال های پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی مربوط در مقاطع تحصیلی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی (دوره های پودمانی علمی ـ کاربردی حداکثر هفت پودمان)
ب- کارشناسی پیوسته: هشت نیمسال تحصیلی و برای رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی یک نیمسال و برای دانشجویان پیام نور دو نیمسال تحصیلی اضافه می شود.
پ- کارشناسی ارشد پیوسته: دوازده نیمسال تحصیلی
ت- دکتری حرفه ای پزشکی: چهارده نیمسال تحصیلی
ث- دکترای حرفه ای دامپزشکی: دوازده نیمسال تحصیلی
ج – دکتری پیوسته: پانزده نیمسال تحصیلی
چ- کارشناسی ارشد ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی
ح- دکتری Ph.D: هشت نیمسال تحصیلی
خ- تخصص پزشکی: ده نیمسال تحصیلی
د- فوق تخصص: پنج نیمسال تحصیلی
تبصره ۱- در موارد خاص، افزایش در سقف سنوات تحصیلی برای پرداخت شهریه به تشخیص کمیسیونی با مسئولیت بنیاد و عضویت نمایندگان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزرای مربوط، حداکثر تا دو نیمسال امکان پذیر می باشد.
تبصره ۲- فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی مجدداً در همان مقطع یا مقطع پایین تر مشمول بهره مندی از خدمات این آیین نامه نمی شوند.
تبصره ۳- مشمولین این آیین نامه در هر مقطع تحصیلی فقط می توانند یک بار از این تسهیلات استفاده کنند.
تبصره ۴ – واحدهای اخذ شده تابستان در زمره نیمسال های تحصیلی محاسبه نمی شود و پرداخت شهریه تحصیلی آن مشمول سقف سنوات نمی باشد.
ماده ۴- شهریه مشمولینی که براساس ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف، حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند، در آن نیمسال تحصیلی مشمول دریافت شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده دانشجو است.
ماده ۵- شهریه تحصیلی مشمولین شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل داخل دانشگاه های دولتی یا غیردولتی، حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می شود و باقیمانده شهریه بر عهده دانشجو است.
ماده ۶– مفاد این آیین نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی روزانه نمی شود.
ماده ۷ – بنیاد موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را براساس اطلاعات مربوط به مشمولین (شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی، کد ملی و
کد ایثارگری) در طول هر نیمسال تحصیلی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام و سازمان یادشده موظف است ضمن پیش بینی اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سالانه نسبت به تأمین و تخصیص اعتبارات مصوب مربوط در ذیل ردیف بودجه بنیاد اقدام کند.
ماده ۸- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد است و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موظفند همکاری کامل با بنیاد را انجام دهند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

بخش های مرتبط با آموزش عالی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع موسسه، نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان ۲۵% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا موسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیکترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یکبار اقدام نمایند.
ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه‌ دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید.
تبصره ـ تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
ماده۶۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ماده۶۷ ـ بنیادموظف است نسبت به تأمین و پرداخت هزینه‌های خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامه‌های آموزش عمومی و سایر برنامه‌های آموزش عالی از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود اقدام نماید.
تبصره۱ـ بنیاد موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های آنان اقدام نماید.
تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده از سوی بنیاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۷۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
الف ـ تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است، مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.
ب ـ پس از برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاهها و قوای سه‌گانه موظفند بیست درصد (۲۰%) از سهمیه هیأت علمی خود را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند.
دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاهها و قوای سه‌گانه موظفند بیست درصد (۲۰%) از سهمیه هیأت علمی خود را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند.

آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

در راستای فرمایش های مورخ ۵/۷/۷۵ مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) مبنی بر بهبود بخشیدن به برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با «اولویت خاص» و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳/۷/۷۴ شورای طرح و برنامه در خصوص تدوین آئین نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجویان شاهد و مصوبه جلسه ۵۶۴ مورخ ۷/۴/۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مود تعمیم تسهیلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان ۵۰ % الی ۶۹ % این آئین نامه که پس از تایید ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و تصویب ستاد برنامه ریزی امور فرهنگی فرزندان شاهد، در تاریخ ۲۶/۷/۸۵ به تصویب نهائی شورای عالی طرح و برنامه شاهد رسیده است، از نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶-۸۵ در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزشکده های فنی و حرفه ای قابل اجرا می باشد.
لازم به ذکر است که واجدین شرایط ذکر شده در این آیین نامه همانند سایر دانشجویان کشور از مزایای آئین نامه های جاری نقل و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برخوردار می باشند. لکن بدلیل ضرورت حفظ انسجام و کیان خانواده هائی که در آنها فرزندان و همسر معزز شاهد و ایثارگر موفق به تحصیل در مراکز آموزش عالی می شوند، این آئین نامه به صورت خاص تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده ۱: تسهیلات موضوع این آئین نامه در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای در کلیه رشته های تحصیلی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز آموزشکده های فنی و حرفه ای تحت پوشش وزارت آموزش و پروزش، به ترتیب اولویت، افراد ذیل را شامل می شود:
۱٫ فرزندان اناث شاهد
۲٫ فرزندان ذکور شاهد
۳٫ همسر شهید
۴٫ جانبازان ۵۰ % و بالاتر و آزادگان
۵٫ فرزندان اناث جانبازان ۵۰ % و بالاتر و آزادگان
۶٫ فرزندان ذکور جانبازان ۵۰ % و بالاتر و آزادگان
۷٫ همسر جانبازان ۵۰ % و بالاتر و آزادگان
۸٫ جانبازان ۲۵ % – ۴۹ %
تبصره ۱ : دانشجویان واجد شرایط بایستی حداقل نمره کل تراز در هر رشته، مقطع و گروه آزمایشی که همه ساله توسط کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه، مرکب از مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مدیرکل امور دانشجویان داخل، مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب می رسد، را دارا باشند.
تبصره ۲: دانشجویان واجد شرایط ورودی سالهای قبل موضوع ماده ۱ این آئین نامه با داشتن شرایط مناسب علمی، در صورت عدم تکمیل ظرفیت توسط دانشجویان جدیدالورود، به ترتیب اولویت ذکر شده، مشمول این آئین نامه خواهند بود.

آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در راستای فرمایشات مورخ ۰۵/۰۸/۷۵ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر بهبود بخشیدن به برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با الویت خاص و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳/۰۷/۷۲ شورای طرح و برنامه در خصوص تدوین آئین نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوی شاهد و مصوبه جلسه ۵۶۴ مورخ ۰۷/۰۴/۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعمیم تسهیلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان ۵۰الی ۶۹% این آئین نامه که پس از تائید ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و تصویب ستاد برنامه ریزی در جلسه مورخ ۲۵/۰۷/۸۴ به تصویب نهایی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی فرزندان معزز شاهد رسید، از نیمسال اول سال تحصیلی ۸۵-۸۴ در کلیه دانشگاههای کشور قابل اجراست.
لازم به ذکر است که فرزندان و همسران شاهد و ایثارگر همانند سایر دانشجویان کشور از مزایای آئین نامه های جاری نقل و انتقال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخوردارند،لکن به دلیل ضرورت حفظ کیان خانوادهائی که در آنها فرزندان ذکور ویا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصیل در مراکز آموزش عالی می شوند این آئین نامه به صورت خاص برای قبیل خانواده ها از سوی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی شاهد تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده ۱) تسهیلات موضوع این آئین نامه در کلیه رشته های تحصیلی و دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به ترتیب اولویت،افراد ذیل را شامل می شود:
۱- فرزندان اناث شاهد
۲- فرزندان ذکور شاهد
۳- همسر شاهد
۴- جانبازان ۵۰% و بالاتر و آزادگان
۵- فرزندان اناث جانبازان ۵۰% وبالاتر وآزادگان
۶- فرزندان ذکور جانبازان ۵۰% وبالاتر و آزادگان
۷-همسران جانبازان ۵۰% وبالاتر و آزادگان
۸- جانبازان ۲۵ الی ۴۹%
تبصره۱) دانشجویان واجد شرایط ورودی سالهای قبل موضوع ماده ۱، در صورت عدم تکمیل ظرفیت به وسیله دانشجویان جدیدالورود به ترتیب اولویت ذکر شده مشمول این آئین نامه خواهند بود.
تبصره۲) درصورتی که سهمیه انتقال بوسیله افراد واجد شرایط فوق تکمیل نشود،برای همسران و فرزندان جانبازان ۲۵ الی ۴۹% استفاده خواهد شد.
تبصره۳) دوره های دکتری تخصصی مشمول این آئین نامه نخواهند بود.
ماده۲) حداکثر ۵% سهمیه پذیرش در هر مقطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری غیر تخصصی) در هر دانشگاه یا دانشکده تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انتقال افراد جدید الورود موضوع ماده ۱ در شروع هرسال تحصیلی اختصاص می یابد.
تبصره ۱) ملاک تعیین ظرفیت پذیرش هر مقطع تحصیلی دفترچه راهنمای آزمون سراسری، دفترچه های راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد سال ورود دانشجو می باشد.
تبصره۲) باتوجه به محدودیت ظرفیت دوره دکتری دندانپزشکی سهمیه انتقالی دانشجویان شاهد در این دوره تحت هر شرایطی ۵% تجاوز نخواهد کرد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت استفاده از سهمیه ۵% رشته های پزشکی و داروسازی، مازاد سهمیه این رشته ها قابل استفاده در رشته دندانپزشکی نخواهد بود.
ماده۳) کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در هر سال تحصیلی با درخواست انتقال دانشجویان مشمول ماده۱ این آئین نامه پس از ثبت نام و در ابتدای ترم در شروع سال تحصیلی خارج از ضوابط نقل و انتقال آئین نامه آموزشی موافقت نمایند.
ماده۴) دانشجویان شاهد و ایثارگری که بنا بر رای کمیسیون موارد خاص دانشگاه ملزم به تغییر رشته و تقلیل مقطع به کاردانی با کارشناسی شده اند، می توانند حداکثر به میزان ۵ درصد از ظرفیت پذیرش رشته در خواستی به دانشگاههای نزدیک محل سکونت انتقال یابند. نزدیکترین دانشگاه به محل سکونت خود این دانشجویان در صورت دارا بودن رشته مورد نظر ملزم به پذیرش دانشجو می باشند.
ماده۵) واجدین شرایط با تائید و معرفی اداره کل آموزش عالی بنیاد شهدی و امور ایثارگران انقلاب اسلامی واز طریق معاونت ذیربط در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه مقصد معرفی خواهند شد.
ماده۶) پس از ابلاغ این آئین نامه ،تمام آئین نامه های قبلی مغایربا آن کان لم یکن تلقی میگردند.
این آئین نامه در ۶ ماده و۵ تبصره در تاریخ ۰۶/۱۰/۸۴ به تصویب رسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.