میزان افزایش حقوق و عیدی سال ۹۶ کارمندان و کارکنان دولت چقدر است؟

پاراف خبر میزان عیدی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد به نقل از مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی : مهدی نصیری مدیرکل منابع انسانی و سیاست های رفاهی دانشگاه درباره میزان پاداش (عیدی) پایان سال اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کارکنان تمام وقت شاغل (اعضای غیرهیأت علمی) که شامل نیروهای استخدام رسمی و قرارداد کار معین هستند، معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمری دریافت می کنند.وی افزود: البته این میزان مشروط به این است که از سقف ۱۲میلیون و ۱۷۸۲۰۰ ریال کمتر و از مبلغ ۱۸ میلیون و ۲۶۷۳۰۰ ریال بیشتر نباشد.مهدی نصیری با بیان اینکه به کارکنانی که در سال جاری براساس مصوبات شورای اداری و مالی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده اند، از تاریخ صدور مجوز مشمول دریافت پاداش می شوند، افزود: کارکنان بازنشسته و یا خرید خدمت در صورت ۱۲ ماه خدمت معادل ۶ میلیون و ۳۵هزار ریال به آنها پاداش (عیدی) پرداخت می شود.

وی همچنین درباره کارکنانی که به صورت ساعتی در دانشگاه مشغول کار هستند، گفت: به کارکنان ساعتی تمام وقت از ابتدای سال ۹۳ تا پایان اسفندماه سال جاری اشتغال به کار داشته و در طول سال مذکور حداقل ۲۰۸۰ ساعت کارکرد داشته باشند نیز مانند کارکنان تمام وقت پاداش دریافت می کنند.میزان عیدی؛ از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان.

مدیرکل منابع انسانی و سیاست های رفاهی دانشگاه افزود: به کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته یا مجموع ساعات کارکرد آنها کمتر از ۲۰۸۰ ساعت باشد، به نسبت کارکرد و حداکثر تا سقف مبلغ ۱۲میلیون و ۱۷۸۲۰۰ ریال پرداخت می شود. به کارکنانی که جمع ساعات کارکرد آنها در طول سال از ۳۴۴ ساعت کمتر باشد، پاداش (عیدی) تعلق نخواهد گرفت.وی با اشاره به نحوه محاسبه و پرداخت پاداش به اعضای هیأت علمی دانشگاه گفت: میزان پاداش (عیدی) به اعضای هیأت علمی تمام وقت در صورت ۱۲ ماه خدمت در سال ۹۳ معادل مبلغ ۱۲میلیون ریال است. همچنین میزان پاداش (عیدی) اعضای هیأت علمی نیمه وقت در صورت ۱۲ ماه خدمت نیمه وقت در سال ۹۳ معادل یک دوم مبلغ فوق خواهد بود.نصیری افزود: پاداش اعضای هیأت علمی تمام وقت که از طرح خدمت مشمولان متخصص استفاده می کنند، به نسبت کارکرد آنان قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. همچنین اعضای هیأت علمی (غیر بازنشسته) که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در استخدام سایر دانشگاه ها، سازمان ها یا نهادهای دولتی هستند و از دانشگاه یا سازمان مبدأ پاداش سال ۹۴ را دریافت می کنند، وجهی به عنوان عیدی به آنها تعلق نمی گیرد.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.