نیروی های خدماتی در سازمانها و ادارات چه شرح وظایفی دارند؟

0
نیروی های خدماتی در سازمانها و ادارات چه شرح وظایفی دارند؟
نیروی های خدماتی در سازمانها و ادارات چه شرح وظایفی دارند؟

پاراف نیروی های خدماتی در سازمانها و ادارات چه شرح وظایفی دارند؟ : سازمان های دولتی با توجه به نوع وظایفی که برعهده دارند، خدماتی را به ارباب رجوع ارائه می دهند. اینگونه خدمات با مدیریت نیروی انسانی که سرمایه اصلی سازمانهای دولتی می باشد صورت میگیرد. در این بین لازم است امور جاری و خدماتی سازمانی توسط نیروهای خدماتی، که برای همین منظور استخدام شده اند انجام گردیده تا در روند ارائه خدمات خللی وارد نگردد. نیروهای خدماتی می بایست همیشه مورد ارزیابی و تحت آموزش های لازم قرار گرفته تا روند ارائه خدمات همیشه با کیفیت مطلوب صورت پذیرد.

عموما نیروی خدماتی شرح وظایفی به شرح ذیل دارد:

۱. نظافت طبقات شامل تی ،‌ جارو ، گردگیری ، تمیز کردن میزها و کمدها
۲. آماده کردن چای و شستشوی ظروف
۳. شستشو و تمیز کردن شیشه ها و پارتیشن ها
۴. جابه جایی وسایل واحد ها بنا به درخواست واحد مربوطه
۵. جابه جایی نامه و انجام درخواست و فراهم کردن لوازم مورد نیاز واحدها
۶. جمع آوری وسایل اسقاطی و تعمیر و نگهداری وسایل و اثاثیه معیوب
۷. پذیرایی در هنگام برگزاری جلسات مدیران واحدها
۸. نظافت راهروها ، پله ها و سرویسهای بهداشتی کل ساختمان
۹. آذین بندی و نصب علمها در زمان برگزاری جشنها و مراسم مذهبی و ملی
۱۰. شستشو و تمیز کردن راهروها و دیوارهای طبقات به نوبت هرسه هفته یک با ر در روزهای جمعه توسط یک گروه ۸ نفره
۱۱. شستشو و تمیز کردن راه پله های فرار هر دو هفته یک بار
۱۲. شستشو و تمیز کردن هرهفته سرویس های بهداشتی با مواد مخصوص
۱۳. ارسال و جابجایی مکاتبات، اسناد و … در بین واحدها هر چند ساعت یکبار و عنداللزوم با درخواست واحد مربوطه
۱۴. گرد گیری و نظافت روزانه میز، صندلی، زیر میز، زیر و پشت وسایل، روی شیشه ها، پنجره ها، کمدها و … در کلیه اطاق ها
۱۵. کنترل و رفع ایرادات اطاق ها و پیگیری تا برطرف شدن کامل ایراد
۱۶. مرتب و نظافت کردن تابلوها، سیم و کابل های تلفن،شبکه و برق، آویز ها روشنایی ها ، وسایل الکترونیکی و…
۱۷. نظافت و گردگیری درب اطاقها، پشت پنجره ها، پرده ها، کرکره ها و پارتیشن ها
۱۸. سم زدایی جهت دفع حشرات و کنترل و بازبینی ماهانه جهت نبودن هر گونه حشره
۱۹. کنترل و بازبینی وسایل پذیرایی بخصوص کتری و سماور و فراهم آوردن آب جوش تمیز و پاک در هر ساعت از تایم اداری و عدم استفاده از آب جوش سرد شده.
۲۰. جارو و تی کشیدن با ومایعات مناسب و ضد عفونی کننده جهت فراهم آوردن بهداشت کار برای کارکنان
۲۱. عدم استفاده از وسایل تمیز کننده یک اطاق برای اطاق دیگر. در پایان نظافت یک اطاق وسایل می بایست برای اطاق دیگر بخوبی تمیز و مجددا مورد استفاده قرار گیرد.
۲۲. تخلیه روزانه سطل زباله ها
۲۳. نظافت عمومی بایگانی ها و گردگیری محل پرونده ها و بایگانی ها هر ۱۵ روز یکبار
۲۴. نظافت و پاکیزه گی دائمی وسایل آبدارخانه
۲۵. نظافت طبقات شامل تی ،‌ جارو ، گردگیری ، آماده کردن چای و شستشوی ظروف ، تمیز کردن میزها و کمدها

شرح وظایف سازمان در قبال نیروهای خدماتی:

۱. تهیه وسایل لازم جهت انجام امور خدماتی
۲. تهیه مواد بهداشتی مناسب جهت انجام امور بهداشتی خدماتی
۳. ارائه آموز های دوره ای به نیروهای خدماتی جهت انجام صحیح امور خدماتی
۴. ارائه آموزش های دوره های به نیروهای خدماتی جهت برخورد صحیح و مناسب با کارکنان و ارباب رجوع
۵. مدیریت واحد و یکپارچه بر نیروهای خدماتی
۶. توجیح نیروهای خدماتی جهت ارتباط با اشخاص ثالث جهت انجام امور خدماتی
۷. بازرسی و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات نیروهای خدماتی

بنابراین لازم است نیروی خدماتی مستقر در این واحد نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

۱. طی کشیدن کل اطاق حداقل هر سه روز یکبار با کیفیت قابل قبول (شامل زیر میز و صندلی و کنار دیوارها و کلیه سطول قابل دسترسی)
۲. جاروی اطاق حداقل هر دو روز یکبار با کیفیت قابل قبول (شامل زیر و پشت میز و صندلی، وسایل و کنار دیوارها و کلیه سطول قابل دسترسی)
۳. گردگیری روزانه میز و صندلی و وسایل
۴. تمیز کردن حداقل هر یک هفته یکبار پشت و جلوی پنجره ها، شیشه ها و شیشه کمدها
۵. تمیز کردن و شتشوی وسایل و ظروف پذیرایی هر روز و کنترل حداقل هر ۳ ساعت یکبار جهت شستشوی و نظافت مجدد ظروف استفاده شده با وسایل و مواد بهداشتی مناسب.
۶. عدم استفاده اکید از وسایل نظافت اطاق های دیگر برای نظافت اطاق (وسایل نظافت برای هر بار استفاده می بایست بخوبی شتشو شده باشند)
۷. تمیز و مرتب کردن کابل های موجود در اطاق حداقل هر هفته یکبار
۸. گردگیری و نظافت حداقل یکبار در ماه قفسه کمدها و کتابخانه.
۹. کنترل و بازبینی وسایل اطاق و حسب مورد انجام تعمیرات لازم
۱۰. جابجایی نامه ها با اعلام واحد در زمان خواسته شده
۱۱. انجام امور خدماتی نظافتی با اعلام واحد در زمان خواسته شده
۱۲. کنترل و بازبینی واحد حداقل هر سه ساعت یکبار جهت انجام امور خدماتی احتمالی
۱۳. برخورد مناسب با کارکنان واحد در پذیرش، انجام و اتمام امور خدماتی خواسته شده.

پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here