دانلود رایگان مجموعه قوانین تامین اجتماعی

5
دانلود رایگان مجموعه قوانین تامین اجتماعی
دانلود رایگان مجموعه قوانین تامین اجتماعی

پاراف دانلود رایگان مجموعه قوانین تامین اجتماعی : سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

لینک دانلود رایگان مجموعه قوانین تامین اجتماعی بصورت کامل و جامع

تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می‌گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است.

تعهدات و حمایت های سازمان :

بطور کلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود :
الف : تعهدات کوتاه مدت
ب : تعهدات بلندمدت

تعهدات کوتاه مدت :
مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :

 1. حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری، حوادث و…،
 2. غرامت دستمزد ایام بیماری
 3. غرامت دستمزد ایام بارداری
 4. هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
 5. پروتز و اورتز (تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی )
 6. غرامت نقص عضو مقطوع
 7. کمک هزینه ازدواج
 8. هزینه کفن و دفن
 9. مقرری بیمه بیکاری

تعهدات بلندمدت:
مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :

 1. مستمری بازنشستگی
 2. مستمری از کارافتادگی کلی
 3. مستمری از کارافتادگی جزیی
 4. مستمری بازماندگان
 5. مزایای نقدی ، غیرنقدی و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله مندی ، کمک هزینه اولاد ، عیدی)

5 نظرات

 1. باسلام 3 سال پیش بازنشته شدم از آن مدت پرداختهایی مانند افزایش حقوق زمان خدمت به من پرداخت کرده اند اگر آنها در زمان خودش پرداخت میشد درحقوق بازنشتگی تاثیر داشته؟ راه اعاده حق من چیست؟

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here