متن کامل لایحه تاسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران

0
متن کامل لایحه تاسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران
متن کامل لایحه تاسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران

پاراف متن کامل لایحه تاسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران: لایحه تاسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و در حال بررسی در دولت جهت ارائه به مجلس شواری اسلامی است. جزئیات این لایحه و متن کامل لایحه را در ادامه دانلود کنید.

از آنجا که وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد نسبت به تأسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید پیش نویس لایحه تأسیس سازمان نظام معلمی را که در کارگروه تخصصی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور صاحب نظران و کارشناسان تدوین شده است

دانلود متن کامل لایحه تاسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران

از آنجا که وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد نسبت به تأسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید پیش نویس لایحه تأسیس سازمان نظام معلمی را که در کارگروه تخصصی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور صاحب نظران و کارشناسان تدوین شده است، برای سیر مراحل تصمیم گیری و تقنینی به هیئت دولت ارائه کرده است.

مأموریت سازمان مزبور عبارت است ار: مشارکت فعال و موثر معلمان در تحقق اهداف و اعتلای آموزش و پرورش ، توانمند سازی معلمان و سنجش نظام مند صلاحیت های تخصصی و حرفه ای و حمایت از حقوق صنفی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان لازم به ذکر است براساس ماده (۲۱) مکرر (۲) لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری،دولت مجاز است نسبت به ایجاد سازمان های تنظیم گر صنفی- تخصصی اقدام و اساسنامه آنها را تصویب نماید.

برای آگاهی از آخرین اخبار اداری، شغلی، مالی و اقتصادی با کانال پاراف در تلگرام همراه شوید: عضویت در کانال پاراف

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here