متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور

0
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور

پاراف متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور : به گزارش خبرگزاری خانه ملت، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی منتتشر شد، که لینک گزارش مذکور به شرح ذیل است:

دانلود متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور

لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹- ۱۳۹۵) به شماره چاپ ۱۶۸۳ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد کارگروهها (فرابخشی- تولیدی و زیربنایی- دفاعی و امنیتی- اجتماعی و فرهنگی) و کمیسیون با حضور مسؤولین دستگاههای ذی‌ربط با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، نمایندگان اطاقهای بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید.

گفتنی است که غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور  با بیان اینکه بررسی برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق پایان یافته است، گفت: نسخه ای از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه آماده و به دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

بر اساس این گزارش مصباحی مقدم اظهار داشته که برنامه ششم جهت ارائه پیشنهادات نمایندگان از صبح امروز در اختیار آنها قرار گرفته تا ظرف مدت ۱۰ روز نمایندگان پیشنهادات خود را در این رابطه ارائه دهند.خانه ملت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید