تامین منابع مالی برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

0
تامین منابع مالی برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
تامین منابع مالی برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

پاراف تامین منابع مالی برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت : منابع مالی برای بازنشسته شدن کارکنان دولت طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد تامین شده است.

تأمین مابه التفاوت حقوق بازنشستگان پیش از موعد از محل اعتبارات مصوب و لزوم پرداخت به صندوق بازنشستگی ذی ربط موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۲۵۵۲/ت۵۲۵۸۲هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران

دانلود تصویب نامه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۵۳۸۱/۲۷۱۵۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مابه التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، به میزان سنواتی که زودتر بازنشسته شده اند (حداکثر به مدت پنج سال) به عنوان بار مالی ناشی از اجرای حکم یاد شده مطابق قسمت اخیر بند (ج) تبصره (۱۸) قانون مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات، تأمین و به صندوق بازنشستگی ذی ربط پرداخت خواهد شد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

پیش از این نیز مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح وضعیت این صندوق‌ در ۴ دهه گذشته، از اتخاذ برخی تصمیمات غلط که باعث ایجاد فشارهای هزینه‌ای بر صندوق بازنشستگی کشوری شده است، انتقاد کرده بود.

محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت گفته بود: اگر بنا باشد تصمیماتی خارج از این صندوق اتخاذ و به ما تحمیل شود، فشارهای هزینه‌ای بسیاری بر صندوق وارد خواهد آمد. وی  با اشاره به هزینه تحمیلی ۴۱۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از این تصمیمات برای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تنها یک مورد مصوبه بازنشستگی پیش از موعد را داشتیم که اجرای آن را متوقف و منوط به تامین بودجه کردیم. برای تحقق بازنشستگی پیش از موعد به ازای هر نفر باید ۱۱۰ میلیون تومان پرداخت شود.

درخواست های بازنشستگی پیش از موعد‌ آنقدر در دستگاه های دولتی افزایش یافته که دولت نیز درباره تامین منابع مالی اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد تدبیری اندیشید. بر اساس بخشنامه ای که اخیرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، تأکید شده حسب مجوزهای قانون بودجه سال ۹۴، مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولان بازنشستگی پیش از موعد، به میزان سنواتی که زودتر بازنشسته شده‌اند و حداکثر به مدت پنج سال، به عنوان بار مالی ناشی از اجرای حکم یاد شده در قانون فوق، از محل اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات، تأمین و به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here