سیاستهای‌ کلی‌ بخش‌ حمل‌ و نقل‌

0
سیاستهای‌ کلی‌ بخش‌ حمل‌ و نقل‌
سیاستهای‌ کلی‌ بخش‌ حمل‌ و نقل‌

پاراف سیاستهای‌ کلی‌ بخش‌ حمل‌ و نقل‌ : سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد “حمل  نقل” مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ که در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره ۱/۷۶۲۳۰ مورخ۳/۱۱/۱۳۷۹ دفتر معظم له ابلاغ گردیده است. 

۱ـ ایجاد نظام‌ جامع‌ حمل‌ و نقل‌ و تنظیم‌ سهم‌ هر یک‌ از زیر بخشهای‌ آن‌ با اولویت‌ دادن‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ ریلی‌ و با توجه‌ به‌ جهات‌ زیر:
ـ ملاحظات‌ اقتصادی‌ و دفاعی‌ و امنیتی‌
ـ کاهش‌ شدت‌ مصرف‌ انرژی‌
ـ کاهش‌ آلودگی‌ زیست‌ محیطی‌
ـ افزایش‌ ایمنی‌
ـ برقراری‌ تعادل‌ و تناسب‌ بین‌ زیر ساختها و ناوگان‌ و تجهیزات‌ ناوبری‌ و تقاضا.

۲ـ افزایش‌ بهره‌وری‌ تا رسیدن‌ به‌ سطح‌ عالی‌ از طریق‌ پیشرفت‌ و بهبود روشهای‌ حمل‌ و نقل‌ و مدیریت‌ و منابع‌ انسانی‌ و اطلاعات‌

۳ـ توسعه‌ و اصلاح‌ شبکه‌ی‌ حمل‌ و نقل‌ با توجه‌ به‌ نکات‌ زیر:
ـ نگرش‌ شبکه‌ای‌ به‌ توسعه‌ی‌ محورها
ـ آمایش‌ سرزمین‌
ـ ملاحظات‌ دفاعی‌ ـ امنیتی‌
ـ سودآوری‌ ملی‌
ـ موقعیت‌ ترانزیتی‌ کشور
ـ تقاضا
۴ـ فراهم‌ کردن‌ زمینه‌ی‌ جذب‌ سرمایه‌های‌ داخلی‌ و خارجی‌ و جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ و گسترش‌ پوشش‌ بیمه‌ در همه‌ی‌ فعالیتهای‌ این‌ بخش‌.

۵ـ دستیابی‌ به‌ سهم‌ بیشتر از بازار حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌.

سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد “حمل  نقل” مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ که در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره ۱/۷۶۲۳۰ مورخ۳/۱۱/۱۳۷۹ دفتر معظم له ابلاغ گردیده است. 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here