کلیات قوانین و مقررات مربوط به خانواده شاهد و ایثارگران

4

پاراف کلیات قوانین و مقررات مربوط به خانواده شاهد و ایثارگران : تعاریف : شهید : کسی است که جان خود را در راه انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن و یا دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا می نماید .(قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی)

خانواده های شاهد : عبارتند از : 1- بستگان درجه اول شهید شامل پدر ، مادر ، همسر و فرزند 2- بستگان درجه دوم شهید شامل خواهر و برادر

تبصره : بستگان درجه اول اسراء و مفقودالاثرها خانواده شاهد محسوب می شوند .

(از آئین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد مصوب 27/1/1382 هیأت وزیران)

جانباز : عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هرگونه حوادث مستقیم ناشی از آنها در طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشود و در نتیجه د رروند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجه می باشند .

(از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی)

جانباز از کارافتاده کلی : کسانی که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع ذیصلاح نیروهای مسلح) از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند .

(از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی)

آزاده : اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند .

{ از قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 مجلس شورای اسلامی }

آئین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد مصوب 27/1/1382 هیأت وزیران

ماده 1- در این آئین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند :

1- بنیاد شهید : بنیاد شهید انقلاب اسلامی

2- شهید : کسی است که جان خود را در راه اهداف والای اسلام و انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار می نماید .

3- در حکم شهید : افراد موضوع ماده (3) این آئین نامه هستند که از نظر برخورداری از خدمات مربوط در اولویت دوم قرار می گیرند .

4- مأموریت : کلیه وظایفی است که تحت همین عنوان از طرف مسوولان مربوط به صورت کتبی به کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات اعم از انفرادی و دسته جمعی واگذار می شود .

ماده 2- افرادی که مشمول هر یک از بندهای زیر شده یا می شوند شهید تلقی می شوند :

1- رزمندگانی که در زمان جنگ در مناطق عملیاتی توسط دشمن کشته می شوند .

2- رزمندگانی که درخط مقدم نبرد با دشمنان خارجی فوت می کنند .

3- افرادی که به دست دشمنان نظام کشته یا ترور می شوند .

4- کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حال شرکت درمأموریت مبارزه با اشرار ، قاچاقچیان ، سارقان مسلح و اعضای گروههای ضدانقلاب توسط آنها کشته می شوند .

5- کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در هرگونه مأموریت شناسایی رزمی یا ویژه و عملیات جنگی یا براثر کمین توسط دشمن یا ضد انقلاب کشته می شوند .

تبصره – تشخیص مأموریتهای موضوع این بند برای عملیاتهای اطلاعاتی و امنیتی کشور با وزارت اطلاعات و برای مأموریتهای اطلاعاتی ، عملیاتی و امنیتی خاص نیروهای مسلح برعهده ستاد کل نیروهای مسلح است .

6- کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح که به سبب عضویت در آنها توسط دشمنان نظام کشته می شوند اعم از آن که در ایام خدمت یا غیر خردمت باشند .

7- کارکنان نیروهای مسلح که حین انجام وظیفه ، در حملات زمینی ، هوایی یا دریایی دشمن کشته می شوند .

8- افرادی که در حین مأموریت در زمان جنگ درش حملات زمینی ، هوایی یا دریایی دشمن کشته می شوند .

9- محافظان شخصیتها و اماکن و اعضای گارد امنیت پرواز که در حال مأموریت توسط ضد انقلاب کشته می شوند .

10- کارکنان نیروی مقاومت بسیج و نیروهای انتظامی که براساس قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 هنگام برخورد با جرایمی مشهود در حین انجام وظیفه کشته می شوند .

11- افرادی که به تشخیص دادگاه صلاحیتدار در حال انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر توسط مرتکبان جرایم مشهود کشته می شوند .

12- کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح که در حین اسارت دشمن یا گروگان ضد انقلاب ، مخالفان نظام ، اشرار ، سارقان مسلح ، قاچاقچیان یا سایر تبهکاران تحت تعقیب کشته می شوند .

13- افرادی که به سبب مأموریت در حال خنثی سازی مواد منفجره ، شیمیایی و سایر سلاح های جنگی و پاکسازی میدان مین کشته می شوند .

14- مجروحان و جانبازانی که براساس نظریه کمیسیون پزشکی ذیربط فوت آنها به سبب جراحات و صدمات ناشی از مجروحیت تشخیص داده شود .

15- کلیه افرادی که مقام معظم رهبری آنها را در فرمان خاص مصداق شهید تلقی نمایند .

ماده 3- مصادیق عملی در حکم شهید عبارتند از :

1- رزمندگانی که در زمان جنگ داخل مناطق عملیاتی براثر سوانح طبیعی یا غیرطبیعی بدون سهل انگاری و تقصیر یا عدول از مقررات فوت می کنند .

2- کارکنان نیروهای مسلح که در حال رفت و برگشت از منطقه عملیاتی در زمان جنگ در حال مأموریت کشته می شوند .

3- کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حین آموزشهای رزمی و اطلاعاتی و رزمایشهایی که طبق برنامه های مصوب فرمانده کل قوا اجرا می شود ، کشته می شوند .

4- کارکنان نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در حال مأموریت آزمایش یا تولید سلاح، مهمات و وسایل جنگی کشته می شوند .

5- کارکنان وزرات اطلاعات و نیروهای مسلح که به سبب مأموریت در اسارت دشمن یا گروگان ضدانقلاب ، مخالفان نظام ، اشرار ، سارقان مسلح و قاچاقچیان فوت می کنند مگر اینکه عدم پایبندی آنها به آرمانهای انقلاب اسلامی در زمان اسارت ثابت شود .

6- کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح که در حال تعقیب و مراقبت دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی کشته می شوند .

7- افرادی که در حملات هوایی یا موشکی یا بمب گذاری دشمن کشته می شوند .

8- مهاجران جنگی و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک ، مین ، گلوله توپ و نظایر آن کشته می شوند .

9- افرادی که در حین درگیری بینابین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با دشمنان ، ضدانقلاب و اشرار کشته می شوند .

10-آزادگانی که فوت آنها براساس نظریه کمیسیون پزشکی ذیربط ناشی از صدمات مستقیم دوران اسارت تشخیص داده شود .

11-جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر که فوت می نمایند یا کشته می شوند .

12-افرادی که در دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران یا اموال عمومی یا منابع طبیعی در مقابله با دشمنان نظام ، اشرار یا متجاوزان کشته می شوند .

13-افرادی که به سبب مأموریت های محوله در پاسداری و حفاظت از مراکزی که نیروهای مسلح براساس مقررات یا مصوبات خاص شورای عالی امنیت ملی ، شورای امنیت کشور یا شورای تأمین استان موظف به حراست از آن مراکز هستند ، مورد هجوم دشمن یا اشرار واقع و در اثر مقاومت و درگیری با آنها کشته می شوند .

14-مشمولان بندهای این ماده که به تشخیص کمیسیون پزشکی ذیربط براثر جراحات و صدمات حاصل از موارد مندرج در این ماده فوت می کنند .

تبصره – احراز شهادت افراد مشمول بندهای (3) و (8) این ماده منوط به عدم تقصیر و سهل انگاری و نیز رعایت اصول ایمنی است .

ماده 4- مناطق عملیاتی درزمان جنگ توسط ستاد کل نیروهای مسلح و در سایر مواقع توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود .

ماده 5- غیرنظامیانی که برای انجام مأموریتهای مندرج در مواد (2) و (3) این آئین نامه به نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات مأمور می شوند از نظر شمول این آئین نامه حسب مورد در حکم کارکنان دستگاههای یاد شده خواهند بود .

ماده 6- مرجع تأیید ، پذیرش و تطبیق مصادیق شهید یا مفاد این آئین نام پس از اعلام کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر در قوانین مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات ، بنیاد شهید است .

تبصره 1- اعلام اولیه شهادت مجروحان و جانبازان متوفی برعهده کمیسیونی متشکل از پزشکان متخصص و معتمد از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید و سازمان مربوط است .

تبصره 2- اعلام اولیه شهادت آزادگان متوفی موضوع بند (10) ماده (3) این آئین نامه به عهده کمیسیونی متشکل از پزشکانی متخصص و معتمد از ستاد رسیدگی به امور آزادگان ، بنیاد شهید و دستگاه مربوط است .

ماده 7- در صورت بروز اختلاف بین بنیاد شهید ، نیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه ها در تطابق مصادیق شهید با مفاهیم آن ، موضوع در کمیسیونی بامسوولیت رئیس ستادکل نیروهای مسلح یا نماینده او با عضویت نمایندگان بنیاد شهید ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا دستگاه ذیربط حسب مورد بررسی می شود و تصمیم کمیسیون یاد شده برای دستگاه ها لازم الاجرا است .

ماده 8- مصادیق عملی خانواده های شاهد عبارتند از :

1- بستگان درجه اول شهید شامل پدر ، مادر ، همسر و فرزند .

2- بستگان درجه دوم شهید شامل خواهر و برادر.

تصره – بستگان درجه اول اسراء و مفقودالاثرها خانواده شاهد محسوب می شوند .

ماده 9- ارائه خدمات به بازماندگان شهید و در حکم شهید کماکان برعهده بنیاد شهید است .

تبصره – بستگان درجه دوم شاهد صرفاً مشمول دریافت خدمات مندرج در قوانین و مقررات ذیربط هستند .

چنانچه فردی از مشمولان این آیین نامه براساس رأی قطعی مراجع قضایی دارای فساد اخلاقی یا سابقه ارتکاب جرم برضد امنیت ملی باشد ، به تشخیص بنیاد شهید از مشمول خدمات بنیاد شهید یا دستگاههای ذیربط خارج می شود . در صورت بروز اختلافات موضوع در کمیسیون موضوع ماده (7) این آئین نامه بررسی می شود و تصمیم کمیسیون بنیاد شهید برای آنها لازم الاجرا است . اجرای این ماده مانع از اجرای مقررات مربوط به مستمری بگیرانی که از عداد خانواده شاهد خارج می شوند ، نمی باشد .

مصوبه شورای عالی اداری راجع به تغییر نام بنیاد شهید ، جانبازان و آزادگان به بنیاد شهید وامور ایثارگران

شورای عالی اداری در یکصد و هشتمین جلسه مورخ 12/9/1382 و یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک نهادهای متولی امورایثارگران و موافقت مقام معظم رهبری «مدظله العالی» طی فرمان شماره 4303 ر مورخ 8/114/1381 تصویب نمود :

1- کلیه مأموریتها و وظایف مربوط به اداره امور خانواده محترم شهدا ، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز در بنیاد شهید انقلاب اسلامی تجمیع و نام این بنیاد به بنیاد شهید وامور ایثارگران تغییر می یابد . این بنیاد براساس اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی اداره می شود .

تبصره – بنیاد شهید وامور ایثارگران با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، پیشنهاد اصلاح موادی از اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی را در چارچوب مأموریت ها و وظایف مذکور در این مصوبه حداکثر طی مدت یک سال تنظیم و برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم نماید .

2- کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری نهادهای تجمیع شده برای ارائه خدمات به خانواده محترم شهدا ، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز و خانواده محترم ایشان حسب مورد لازم الاجرا است ، به نحوی که هیچ گونه قصانی در کمیت و کیفیت خدماتی که تا قبل از ادغام نهادهای مذکور ارائه می گردید ، ایجاد نشود .

3- تشکیلات حوزه مرکزی و شرح وظایف اساسی بنیاد شهید وامور ایثارگران ، متناسب با این ادغام حداکثر طی مدت یکسال توسط رئیس بنیاد مذکور ، تنظیم و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت امنای این نهاد ، به اجرا در می آید .

4- تشکیلات فصلی این نهاد و چگونگی ادغام واحدهای استانی و شهرستانی ، طی مدت حداکثر یکسال پس از تصویب تشکیلات حوزه مرکزی ، تهیه و با تصویب مراجع ذیربط به مرحله اجرا در می آید .

5- تا زمان تصویب و ابلاغ تشکیلات و شرح وظایف مذکور در بند 3 ، سازمان امور جانبازان انقلاب اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی با حفظ استقلال ، هر یک با کلیه مأموریت ها ، وظایف ، اختیارات ، اعتبارات ، دارایی ها و نیروی انسانی ، زیرنظر رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران اداره خواهد شد .

6- کلیه مأموریت ها ، وظایف ، اختیارات ، دارایی ها ، اعتبارات (عمومی و اختصاصی) و نیروی انسانی نهادهای ادغام شده ، به بنیاد شهید وامور ایثارگران منتقل می گردد .

7- حقوق و مزایای کارکنان سازمان امور جانبازان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان تا زمان تجمیع ، براساس ضوابط و مقررات مورد عمل پرداخت می گردد و پس از تاریخ یاد شده با استفاده از کلیه اختیارات و مقررات استخدامی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، کارکنان نهادهای تجمیع شده از نظر گروه و سنوات ، تطبیق وضعیت یافته و در صورت هرگونه کاهش دریافتی ، تفاوت تطبیق به آنها پرداخت خواهد شد .

8- منابع مالی بنیاد شهید وامور ایثارگران از محل بودجه عمومی دولت ، درآمدهای اختصاصی بنیاد مذکور و کمک های بنیاد مستضعفان تأمین می گردد .

از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/83 مجلس شورای اسلامی

ماده 12- ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود :

1- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی .

2- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی .

3- نهادها، سازمانها ، موسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای «بیمه اجتماعی» ، «بیمه های خدمات درمانی» ، «امورحمایتی» و «امور امدادی» که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه ای تخصیصی از سوی وزارتخانه ها ونیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه های اجتماعی ، بیمه های خدمات درمانی ، امورحمایتی و امورامدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند .

4- موسسات کارگزاری : شامل شرکتهای بیمه تجاری ، شهرداریها ، دهداریها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک ، صندوق ، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه های منعقده فعالیت خواهند داشت .

تبصره 1- نهادها ، سازمانها ، موسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند اموراجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت وتصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به موسسات کارگزاری محول نمایند .

تبصره 2- با توجه به ماهیت اموربیمه ای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت .

تبصره 3- کلیه دستگاه هایی که خانواده معظم شهدا ، اسرا ، مفقودین ، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 18/11/1381 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می گردد و در صورت تأیید مقام رهبری ، کلیه اموال و دارایی ها ، مالکیت ها و امکلانات بنیاد شهید ، ستاد رسیدگی به امورآزادگان و پنجاه درصد (50%) اموال ، دارایی ها ، مالکیت ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می یابد و منابع ناشی از دارایی ها و مالکیت های فوق صرفاً جهت رسیدگی به امورشهداء و ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد .

تصویب نامه در خصوص تعیین رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی ، رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به عنوان عضو کمیسیون اموراجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

1- رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی ، موضوع بند «3» ماده (6) آئین نامه داخلی هیأت دولت ، موضوع تصویب نامه شماره 111438/ت882 مورخ 3/10/1368 تعیین می شود .

2- رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به عنوان عضو کمیسیون اموراجتماعی ، موضوع بند «2» ماده (6) آئین نامه داخلی هیأت دولت ، موضوع تصویب نامه یاد شده تعیین می شود.

تصویب نامه راجع به الحاق رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران استان به ترکیب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/3/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2186-1/1 مورخ 2/3/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد تبصره (1) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379- تصویب نمود :

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران استان به ترکیب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی ، موضوع تصویب نامه شماره 16918/ت/36517هـ مورخ 16/4/1382 اضافه می شود .

تصویب نامه راجع به انتخاب وزیر رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان عضو کمیسیونهای اقتصاد و اموراجتماعی و رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/4/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

1- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان عضو کمیسیونهای اقتصاد و اموراجتماعی هیئت وزیران تعیین می شود .

2- رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی هیئت وزیران تعیین می شود .

تصویب نامه در مورد انتخاب رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به عنوان عضو شورای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 160/820/230 مورخ 10/4/1383 بنیاد شهید وامور ایثارگران و به استناد بند (د) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود :

رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به ترکیب شورای موضوع ماده (3) آئین نامه طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات فرهنگی و هنری به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره 9495/ت24465/ه مورخ 5/3/1381 اضافه می شود .

اصلاح ماده (2) آئین نامه تشکیل شورای مشاوران وزرا و مسؤولان هماهنگی در امورایثارگران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 40/820/330 مورخ 10/3/1383 بنیاد شهید وامورایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

ماده (2) آئین نامه تشکیل شورای مشاوران وزرا و مسؤولان هماهنگی در امورایثارگران ، موضوع تصویب نامه شماره 28614/ت 28844/ه مورخ 13/12/1382 به شرح زیر اصلاح می گردد :

«ماده 2- اعضای شورا عبارتند از :

1- معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید وامورایثارگران (رئیس شورا) .

2- مشاوران رئیس جمهور در امورایثارگران .

3- ماشوران امور ایثارگران وزرا و رؤسای سازمانهای که به صورت دائم در هیئت وزیران شرکت می نمایند .

4- نماینده تام الاختیار ستاد کل نیروهای مسلح .

تبصره 1- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا براساس آئین نامه ای است که به تصویب اعضای شورا می رسد .

تبصره 2- شورا می تواند حسب مورد از صاحب نظران و کارشناسان ذیربط دعوت و از نظرات مشورتی آنها استفاده نماید .

تبصره 3- دبیرخانه شورا در بنیاد شهید وامورایثارگران مستقر خواهد بود .»

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/83 مجلس شورای اسلامی :

ماده 99- دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون ، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنان) ، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال ، مسکن ارزان قیمت ، ارتقای سطح اجتماعی ، درمانی ، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی ، حفظ و تثبیت موقیعت شغلی آنان اقدام نموده و ساز و کار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش بینی نماید . منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تأمین خواهد شد . در تمامی برنامه های اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات ، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید .

عضویت بنیاد شهید وامورایثارگران در شورای عالی جوانان

(مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی )

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 546 مورخ 31/6/1383 به پیشنهاد بنیاد شهید وامورایثارگران (نام شماره 135/820/330 مورخ 6/4/1385) عضویت این بنیاد را در شورای عالی جوانان تصویب کرد .

تصویب نامه در خصوص الحاق بندهای (26) و (27) به ماده (3) آئین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 61710/1 مورخ 4/7/1383 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

متن زیر به عنوان بندهای (26) و 027) به ماده (3) آئین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور ، موضوع تصویب نامه شماره 24461/ت 23301 ه – مورخ 10/9/1380 اضافه می شود :

26- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی .

27- بنیاد شهید وامورایثارگران .

تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص خرید ساختمان اداری مورد نیاز بنیاد شهید وامورایثارگران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41817 مورخ 29/7/1383 معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و جزء (1) بند الف تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور تصویب نمود :

1- فرهنگستان هنر مجاز است ملک خود را (با پلاک ثبتی 131 ، 173،205،270و 271 فرعی از 3330،3332،3333 و 3335 اصلی تهران) با رعایت آئین نامه مربوط به فروش رسانده و صد درصد آن را برای خرید ساختمان بنیاد شهید و امورایثارگران ( با پلاک ثبتی 2 فرعی از 3586 اصلی تهران) و تجهیز و تکمیل آن و سایر هزینه های مربوط مصرف نماید.

2- بنیاد شهید وامورایثارگران از محل ثمن حاصل از فروش ساختمان خود به فرهنگستان هنر ، با رعایت مقررات مالی و معاملاتی خود نسبت به خرید ساختمان سازمان بنادر و کشتیرانی (با پلاک ثبتی 107/3546) اقدام نماید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار مورد نیاز را برای ما به التفاوت احتمالی ارزش ارزش دو ساختمان و بازسازی و تجهیز آن از محل ردیف 503002 یا دیگر ردیفهای مربوط تآمین و پیشنهاد لازم را به هیئت وزیران ارائه نماید .

3- سازمان بنادر و کشتیرانی می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل ثمن حاصل از فروش ساختمان خود به بنیاد شهید وامورایثارگران ، ساختمان مناسب خریداری نماید تا با توجه به نظر وزیر راه و ترابری مورد استفاده قرار گیرد .

4- تا زمان فروش املاک موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب نامه ، حق استفاده از ساختمان سازمان بنادر و کشتیرانی با پلاک ثبتی (107/3546) به بنیاد شهید وامورایثارگران واگذار می شود مشروط برآنکه بنیاد مزبور نیز حق استفاده از ملک خود را پلاک ثبتی (2 فرعی از 3586 اصلی) را با رعایت مقررات مربوط به فرهنگستان هنر واگذار نماید .

تصویب نامه هیئت وزیران راجع به اصلاح آئین نامه اجرایی قانون احتساب سوابق مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2/1/5480 مورخ 27/1/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (5) قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی درنهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی مصوب – 1364 – تصویب نمود :

آئین نامه اجرایی قانون احتساب سوابق مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره 56920 مورخ 8/6/1365 هیأت وزیران به شرح زیر اصلاح می شود :

1- عنوان تبصره ماده (6) به تبصره (1) اصلاح می شود .

2- متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (6) تصویب نامه یاد شده اضافه می شود .

تبصره 2- ادامه مأموریت افراد یاد شده که دارای مدرک لیسانس و بالاتر باشند حسب درخواست دستگاه مأمور گیرنده و موافقت دستگاه مأمور کننده با تصویب وزیر ذیربط بدون رعایت سقف مندرج دراین ماده بلامانع است .

قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده- واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند :

1- شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد .

2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی .

3- هلال احمر .

4- کمیته امداد امام .

5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی .

6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .

7- کمیته ملی المپیک ایران .

8- بنیاد 15 خرداد .

9- سازمان تبلیغات اسلامی .

10-سازمان تأمین اجتماعی .

تبصره 1- موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

تبصره 2- اجرای قاون در مورد موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود .

مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 18/4/1376 هیأت وزیران

ماده 1- از تاریخ تصویب این آئین نامه کارکنان ستاد بنیاد شهید انقلاب اسلامی و واحدهای تابعه بنیاد شهید در استانها – که در این آئین نامه «بنیاد» نامیده می شود – تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری به استثنای فصل هشتم قانون یاد شده و آئین نامه های اجرایی و اصلاحات بعدی آن هستند .

تبصره 1- کارکنان بنیاد از نظر بیمه، بازنشستگی و دیگر مقررات تأمینی تابع قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند .

تبصره 2- اعضای هیأت علمی مشمول این آئین نامه که به صورت تمام وقت در بنیاد هب خدمت اشتغال دارند تابع ضوابط و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی موسسات آموزش و پروهشی هستند .

تبصره 3- سازمانهای وابسته به بنیاد که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی تأمین نمی شود تابع ضوابط استخدامی خاص خود که با توجه به روال پیش بینی شده در اساسنامه این سازمانها ابلاغ می شود هستند .

ماده 2- آن دسته از کارکنان شاغل که در تاریخ تصویب این آئین نامه به طور تمام وقت و در قبال دریافت حقوق و دستمزد در خدمت بنیاد شهید بوده اند ، مشروط بر اینکه هنگام استخدان در بنیاد سن آنان از سن مقرر در بند «الف» ماده (14) قانون استخدام کشوری تجاوز ننموده باشد ، به تأیید گزینش و رعایت شرط بند «الف» ماده (14) قانون استخدام کشوری به رسمی تبدیل وضع می یابند .

تبصره 1- در صورتیکه مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنانی که به موجب آن آئین نامه تبدیل وضع می یابند ، کمتر از حقوق و فوق العاده شغل قبلی آنها باشد ما به التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق به آنان پرداخت و هرگونه افزایش مبلغ پرداختی از مبلغ مایه التفاوت کسر می شود .

تبصره 2- ضوابط تطبیق وضعیت کارکنان شاغل در بنیاد با این آئین نامه به استناد آئین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط بنیاد تدوین و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجرا می شود .

ماده 3- بنیاد موظف است در اجرای تبصره ماده (24) آئین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، حداکثر ظرف مدت شش ماه طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل بنیاد را تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجرا نماید .

ماده 4- بنیاد موظف است در اجرای تبصره (33) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه تشکیلات کلی خود را با توجه به اهداف و وظایف خود تدوین و پس از تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور اجرا نماید .

تبصره – تشکیلات تفصیلی بنیاد با توجه به تشکیلات کلی مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و توسط رئیس بنیاد ابلاغ می شود .

ماده 5- هرگونه استخدام جدید – کارکنان و اعضای هیأت علمی – در بنیاد برطبق ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی و در چارچوب تشکیلات تفصیلی بنیاد صورت می گیرد .

ماده 6- مأموریت کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری به بنیاد و بالعکس مجاز است .

اصلاح آئین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 6/3/1376 هیأت وزیران

1- متن زیر جایگزین تبصره ماده (7) آئین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی – موضوع تصویب نامه شماره 7064/ت 14779هـ مورخ 9/6/12374- می شود :

تبصره – ترک تشریفات مناقصه معاملاتی که نصاب آنها بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد پس از تأیید هیأت به تصویب رئیس بنیاد نیز می رسد و در مواردی که مازاد بر یک میلیارد ریال است انجام معامله پس از تصویب هیأت مزبور منوط به پیشنهاد رئیس بنیاد و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود .

2- بند (4) تصویبنامه شماره 51833/ت 16683هـ مورخ 8/8/1375 حذف می شود .

اصلاحیه مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 17/12/1379 هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/12/1379 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 130/82/330 مورخ 1/9/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بنیاد شهید انقلاب اسلامی و به استناد ماده (15) قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی – مصوب 1377- تصویب نمود :

مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، موضوع تصویب نامه شماره 60593/ت 16467ه مورخ 28/4/1376 به شرح زیر اصلاح و برای اجرا تنفیذ می شود :

1- در متن آئین نامه یاد شده عبارت «سازمان اموراداری و استخدامی کشور به عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور »تغییر می یابد .

2- در تبصره (1) ماده (1) عبارت «از کارافتادگی یا فوت و درمان مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.» جایگزین عبارت «و دیگر مقررات تأمینی تابع قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند» می شود .

3- در ماده (4) عبارت «در اجرای تبصره (33) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» حذف می شود .

رویه قضایی :

عنوان : حضانت فرزندان شهداء تا مرحله بلوغ و رشد با مادر است .

نظریه شماره 7/4254-6/9/62

سوال : آیا منظور از ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها همان دو سال و هفت سال است یا تا رسیدن به سن بلوغ و رشد ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :

با توجه به اطلاع ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یامحجور به مادران آنها مصوب 8/10/1360 کمیسیون امور قضایی مجلس ، حضانت فرزندان صغیر شهدا ، در هر سنی که باشند تا مرحله بلوغ و رشد با مادر است .

4 دیدگاه ها

  1. با سلام و احترام
    آيا دستگاه بدون درخواست كارمند (آزاده و جانباز و مدرك كارشناسي ارشد )نسبت به بازنشستگي پيش از موعدخدمت 35 سال اقدام كند

  2. باسلام و احترام
    كارمند اداري هستم ،آزاده و جانباز 35درصدبا مدرك فوق ليسانس اينك دستگاه قصد بازنشسته نمودن اينجانب قبل از 35 سال داردآيا طبق قانون مجاز به اين عمل است
    باتشكر

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید