آشنایی با میزان عیدی و پاداش سالانه و شرایط بیمه بیکاری

1
آشنایی با میزان عیدی و پاداش سالانه و شرایط بیمه بیکاری
آشنایی با میزان عیدی و پاداش سالانه و شرایط بیمه بیکاری

پاراف آشنایی با میزان عیدی و پاداش سالانه و شرایط بیمه بیکاری :

میزان عیدی و پاداش سالانه:

آیا میزان عیدی و پاداش سالانه محدود است؟ آیا فردی با حقوق یک میلیون تومان، می تواند ۳ میلیون تومان عیدی و پاداش دریافت کند؟ : طبق ماده واحده «قانون پرداخت عیدی و پاداش کارگران»، «کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند، به هر یک از کارگران خود، به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت، به هر یک از کارکنان، نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی، تجاوز کند.» با توجه به این که حداقل دستمزد روزانه سال جاری، ۲۳۷ هزار و ۴۷۵ ریال تعیین شده است، کمترین میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران، برای ۱۲ ماه کار، ۱۴ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۸۰۰ ریال، معادل یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۵۸۰ تومان خواهد بود. بر همین مبنا، حداکثر عیدی و پاداش سالانه ای که یک کارگر می تواند دریافت کند، ۲۱ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۷۵۰ ریال، معادل ۲ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۲۷۵ تومان است. تغییر میزان عیدی و پاداش بر مبنای حداقل دستمزد کارگر صورت می گیرد. تفاوت میزان عیدی و پاداش، معمولاً در کارگاه هایی اتفاق می افتد که در آنها طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده باشد. با این حال، در هیچ شرایطی، مبلغ پرداختی به عنوان عیدی و پاداش نمی تواند از حداقل یا حداکثر تعیین شده، کمتر یا بیشتر باشد.

شرایط بیمه بیکاری:

مدتی پیش، کارفرما به دلیل ورشکستگی، مرا اخراج کرد. حدود ۸ سال سابقه پرداخت بیمه دارم و تا کنون از بیمه بیکاری استفاده نکرده ام. آیا می توانم از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوم؟ چه کار باید بکنم؟ : بله، می توانید. توجه داشته باشید که باید هرچه زودتر، نسبت به اعلام وضعیت خود به اداره کار اقدام کنید. چرا که بر اساس بند «ب» ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، «بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیئت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.» از آنجا که بیکاری شما به صورت غیر ارادی اتفاق افتاده است، می توانید از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوید. طبق ماده ۷، حداکثر مدت پرداخت بیمه بیکاری برای کارگران مجرد، ۳۶ ماه(سه سال) و برای کارگران متأهل ۵۰ ماه (کمی بیش از ۴ سال) است. مدت پرداخت مستمری بیمه بیکاری نیز، به سابقه بیمه شما بستگی دارد. طبق جدول بند «الف» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، با توجه به سابقه ۸ ساله (۹۶ ماهه)، می توانید، در صورت تأهل، از ۱۸ ماه(۵/۱ سال) مستمری بیمه بیکاری استفاده کنید. مدت استفاده شما از مستمری بیمه بیکاری، جزو سنوات بیمه شما محسوب می شود و در زمان بازنشستگی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. همچنین، در مدت استفاده از بیمه بیکاری، شما و افراد تحت تکفلتان، بر اساس مقررات، می توانید از پوشش بیمه درمانی تأمین اجتماعی نیز استفاده کنید. البته، استفاده از این مزایا، منوط به رعایت ضوابط و شرایط قانونی است.خراسان.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید