دستورالعمل اعطای فوق‌العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری

0

پاراف دستورالعمل اعطای فوق‌العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری :

میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا سی‌وپنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین می‌شود.

دستورالعمل اعطای فوق‌العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری موضوع مصوبه‌ شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران. هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب کرد.

میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا سی‌وپنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین می‌شود.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس‌جمهور

لینک دانلود دستورالعمل اعطای فوق‌العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری

همچنین قرار شده بود این فوق العاده ویژه برای سازمانهای ستادی که حیطه وظایف و ماموریت های آنها در گستره ملی است با تایید سازمان مدیریت، طی فرآیند ذکر شده، مشمول این تصویب نامه شوند.

میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا سی‌وپنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین می‌شود.

دستورالعمل اعطای فوق‌العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری موضوع مصوبه‌ شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب کرد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here