دستگاههای دولتی ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده پلاک قرمز شدند

0

پاراف دستگاههای دولتی ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده پلاک قرمز شدند :

بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول مهم دولتي به تعدادي از وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، تاکيد شده است که با توجه به مصوبات سالهاي گذشته دولت، خودروهاي با عمر بالاي 15 سال موجود در دستگاههاي دولتي، از رده خارج محسوب شده و بايد نسبت به اسقاط آنها اقدام شود و هرگونه هزينه کرد براي تعميرات اساسي اين خودروها ممنوع بوده و مسئول مربوطه بايد جوابگوي هزينه هاي انجام شده باشد.

پلاک قرمز

اسقاط خودروهای فرسوده پلاک قرمز

دستگاههای دولتی ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده پلاک قرمز شدند

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here