دولت ملزم به پرداخت کمک ماهانه معادل حداقل حقوق کارمندان به جانبازان و آزادگان فاقد درآمد شد

0

پاراف خبر دولت ملزم به پرداخت کمک ماهانه معادل حداقل حقوق کارمندان به جانبازان و آزادگان فاقد درآمد شد به نقل از ایرنا :  در تبصره الحاقی ۱۲ لایحه  بودجه  آمده است: دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

برای بودجه سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران ردیفی مشخص شده که به امر خاص پیش بینی شده اختصاص داده می شود و هیچ ردیفی برای دادن حقوق به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال پیش بینی نشده است و اگر این تبصره تصویب شود ما باید حقوق خانواده شهدا را کم و به این قسمت اضافه کنیم که این مورد تایید مجلس نیست.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب این تبصره نسبت به نداشتن ردیف بودجه در این تبصره اخطار داد که این اخطار به رای گذاشته شد و نمایندگان اخطار را وارد ندانستند.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز گفت: برای بودجه سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران ردیفی مشخص شده که به امر خاص پیش بینی شده اختصاص داده می شود و هیچ ردیفی برای دادن حقوق به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال پیش بینی نشده است و اگر این تبصره تصویب شود ما باید حقوق خانواده شهدا را کم و به این قسمت اضافه کنیم که این مورد تایید مجلس نیست.

وی ادامه داد: با توجه به وارد بودن اخطار پیشنهاد می کنم این پیشنهاد به رای گذاشته نشود و اگر می خواهد به رای گذاشته شود رای منفی بدهند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here