ساماندهی بدهی های دولت و حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه

0
بدهی های دولت
بدهی های دولت

پاراف ساماندهی بدهی های دولت و حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه : نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور ساماندهی بدهی های دولت، قوه مجریه را به حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی موظف کردند.

افزایش شاخص نسبت بدهی تا ۴۵% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید هیات وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا ۵۰% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر ۳ ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی را به ۴۰% برساند

نمایندگان در نشست علنی عصر ۲۲ دی ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق با ماده ۸ این لایحه با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.

براساس ماده ۸ این لایحه آمده است:دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (۱۲) سیاستهای کلی ابلاغ اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی ها اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور و ارتقاء نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب) ساماندهی نظام مالی محاسباتی کشور از طریق

  • ۱- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
  • ۲- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
  • ۳- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کشور

ج) ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق

  • ۱- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
  • ۲- استقرار نظام نظارت مالی با طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

د) ساماندهی بدهی های دولت از طریق

۱- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح حداکثر ۴۰ درصد

۲- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

۳- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی

۴- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت

بر اساس تبصره این ماده آمده است: افزایش شاخص نسبت بدهی تا ۴۵% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید هیات وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا ۵۰% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر ۳ ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی را به ۴۰% برساند.خانه ملت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here