پاسخ به سئوالات کارمندان و کارکنان ایثار گر دولت

14

پاراف پاسخ به سئوالات کارمندان و کارکنان ایثار گر دولت :

* نحوه ذخیره مرخصی مشمولین قانون حالت اشتغال چگونه می‌باشد؟
با توجه به ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و …،مصوب 1372، جانبازان مشمول قانون یاد شده همانند مستخدمین شاغل تلقی می‌گردند، لذا مرخصی مشمولین یاد شده نیز همانند سایر کارکنان به موجب مفاد ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر به میزان پانزده روز در هر سال قابل ذخیره می‌باشد.
* آیا جانبازان بازنشسته مجاز به اعاده به خدمت می‌باشند؟
خیر. دستگاه‌های اجرایی صرفاً می‌توانند در صورت نیاز به خدمات جانبازان بازنشسته، در اجرای بند «ب» ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه بدون تخصیص پست سازمانی، آنان را به عنوان بازنشسته در قالب انغقاد قرارداد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، بکارگیری نمایند.
* اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته به چه صورت می‌باشد؟
در اجرای بند « ک » ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، آزادگان با محاسبه مجموع سنوات واقعی خدمت و مدت اسارت به میزان یک برابر، بدون پرداخت وجوه مربوط به پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی، امکان لغو حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت، با همان وضعیت استخدامی قبلی و ادامه خدمت ‌آنان مازاد بر مدت مذکور تا تکمیل سوابق برای بازنشستگی با رعایت سایر مقررات، وجود دارد.
* مرخصی جانبازانی که در شمول تقلیل ساعت کار موضوع آیین‌نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، چگونه محاسبه می‌شود؟
با جانبازان مشمول ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 ، که امکان بهره مندی آنان از کسر ساعت کار موظف وجود ندارد، با توافق دستگاه ذیربط، به یکی از سه شیوه مقرر در ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون یادشده، رفتار می شود که در صورت انتخاب روش” افزودن به مرخصی استحقاقی”، میزان تقلیل ساعت کار جانبازان با رعایت سایر مقررات به حداکثر مرخصی قابل ذخیره پیش بینی شده در قانون اضافه می‌گردد که به هنگام بازنشستگی قابل بازخرید خواهد بود .
* اعطای مأموریت آموزشی به افرادی که در حال گذراندن پایان نامه و یا رساله دکترا می‌باشند، وجاهت قانونی دارد؟
خیر. با توجه به اینکه در زمان تهیه و ارائه پایان نامه و یا رساله دکترا، الزامی به حضور فیز‌یکی دانشجو در دانشگاه یا مرکز آموزشی محل تحصیل نمی‌باشد، لذا اعطای مأموریت آموزشی به جانبازانی که در حال گذراندن پایان‌نامه و یا رساله دکترا می‌باشند، موضوعیت ندارد.
* چنانچه فردی فقط در تعدادی از روزهای هفته (به عنوان مثال سه روز یا کمتر)، اشتغال به تحصیل داشته باشد، در صورت درخواست نامبرده جهت استفاده از مأموریت آموزشی تمام‌وقت، دستگاه‌ اجرایی مجاز به صدور حکم مأموریت آموزشی تمام وقت می‌باشد؟
خیر. اعطای مأموریت آموزشی به ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی هستند، برای طی دوره‌های آموزشی در مقاطع تحصیلی رسمی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که منجر به اخذ مدرک علمی یا استخدامی خواهد شد ، بر اساس برنامه‌های درسی ارائه شده از سوی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی محل تحصیل بصورت تمام‌وقت و نیمه‌وقت و با رعایت سایر مقررات مربوط، بلامانع می‌باشد. بر این اساس، اعطای مأموریت آموزشی، خارج از برنامه‌ درسی ارائه شده و همچنین در ساعاتی که افراد موصوف حضور فیزیکی در کلاس درس ندارند، موضوعیت ندارد.
* کدام دسته از ایثارگران مشمول برخورداری از مأموریت آموزشی موضوع تبصره ذیل ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند؟
به موجب قوانین و مقررات مورد عمل، در حال حاضر جانبازان، فرزندان شاهد و جانبازان (25%) و بالاتر، و همچنین رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام بصورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند، مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی می‌باشند.
* آیا فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قبل از تصویب آیین‌نامه مربوطه، قابلیت اجرایی دارد؟
خیر. بر اساس نظر معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره 153881 مورخ 4/10/1392 اعلام شده است، موادی از قانون مزبور که متضمن بار مالی است یا موادی که موکول به تصویب آیین‌نامه است، در صورت تأمین اعتبار در بودجه‌های مصوب و تصویب آیین‌نامه ماده مربوط، قابل اجرا خواهد بود.

* شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است ؟
دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال .
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق

* حداکثر استفاده از مرخصی استحقاقی در یکسال چند ماه می باشد؟
براساس بند 10 آیین نامه اجرایی مرخصی ها حداکثر مرخصی استحقاقی در یکسال 4 ماه می¬باشد.
* با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، موضوع از کار افتادگی دولت چگونه است ؟
در حال حاضر از کارافتادگی کارمندان دولت براساس ماده 79 قانون استخدام کشوری عمل می¬گردد.
نحوه محاسبه و پرداخت حقوق کارمندان آماده به خدمت چگونه است ؟ بر اساس ردیف 4 تبصره (1) ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان آماده به خدمت حقوق ثابت موضوع ماده 65 و تبصره¬های آن حسب مورد ماده 66 قانون پرداخت می¬گردد.

* مرخصی تشویقی دو هفته ای زایمان مشمول چه کسانی می باشد؟
استناد به مفاد تصویبنامه 92091/ت46527ه مورخ 11/4/1392 هیات وزیران ، مرخصی تشویقی 2 هفته ای صرفا” به همسران زنان شاغل که از مرخصی زایمان موضوع قانون و تصویبنامه مورد اشاره بهره مند می گردند ، تعلق می گیرد .
* به استناد کدام ماده در قانون مدیریت خدمات کشوری تقلیل ساعت کاری کارمندان مجاز شده است؟
براساس مفاد تبصره (1) ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه ( حداکثر 11 ساعت ) تقلیل دهند و میزان حقوق ومزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
* با توجه به مصوبه شورای عالی در خصوص ممنوع بودن بازنشستگی پیش از موعد در خصوص موارد استثنا چگونه عمل شود؟
موارد استثناء بازنشستگی پیش از موعد به استحضار رئیس جمهور رسانده شده است. به محض حصول نتیجه ، به اطلاع دستگاه های اجرایی خواهد رسید.
* نحوه احتساب مدارک تحصیلی کارکنان در مشاغل، چگونه است؟
در هر مقطع زمانی، برای احتساب مدارک تحصیلی کارکنان، شرایط احراز مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل با آخرین اصلاحات، ملاک عمل می باشد.
* در حال حاضر، بهره مندی کارکنان از فوق العاده ویژه موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، … در اجرای رأی شماره 201 و 202 و 203 مورخ 17/5/90 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به چه نحو امکان¬پذیر است؟
به منظور اجرای مفاد رأی و با توجه به بند “ب” ردیف (7) طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران موضوع بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/81 مبنی بر اینکه مفاد فرمهای ارزشیابی ارتقاء شغلی داوطلبین استفاده از طرح یادشده، پس از تأیید کمیته ای با حضور مدیر واحد متبوع وی و دو نفر از کارشناسان متخصص همان واحد (به انتخاب مدیر واحد) به هیئت ممیزه ارائه می گردید، دستگاههای اجرایی می بایست تصویری از مستندات مربوط به بند یادشده ( فرم تکمیل شده فرد با ذکر نام و نام خانوادگی مدیر وقت واحد مربوطه و امضای وی منضم به نامه رسمی اداری مدیر وقت مربوطه برای واحد امور اداری که به تاریخ قبل از 1/1/88 تنظیم شده است ) را به همراه صورتجلسه هیئت ممیزه موضوع طرح، جهت بررسی و اعلام نظر به امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا ارسال نمایند.

14 دیدگاه ها

 1. پدر شهید هستم بازنشسته پیش ازموعد آموزش و پرورش در اعتراض به بی عدالتی در قانون خدمات ایثارگران که برای امکان اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته و کنکور ارشد ودکترا سهمیه ندارند…..کمک هزینه دانشگاه هم به انها تعلق نمی گیرد……….

 2. سلام
  فرزند جانباز ۳۰ درصد هستم. اسخدام در آموزش و پرورش میباشم
  در زمان استخدام مدرک دیپلم داشتم لذا با رشته شغلی پیشخدمت و در پست سرایدار و خدمتگزار استخدام شدم
  هم اکنون که مدرک کارشناسی دارم آموزش و پرورش از اعمال مدرک تحصیلی و تغییر رسته و رشته شغلی اینجانب ممانعت می کند
  آیا قوانین و مقرراتی برای فرزندان جانباز وجود دارد که بر اساس آن بتوانم درخواستم را پیگیری کنم
  با تشکر

 3. باسلام این مطالب شما بر چه اساسی است؟این قوانین عوض نشده است؟مثلا از شما سوال شده است که ماموریتشامل چه افرادی میشود و شما به فرزندان جانباز ۲۵ درصد به بالا اشاره نکردید در صورتی که اینچنین نیست.الان بنده فرزند جانباز ۲۵ درصد هستم و در مرحله پایان نامه هستم آیا ماموریت تحصیلی شامل بنده میشود؟

 4. با سلام اینجانب حسن قنبری در تاریخ دی ماه ۹۳بازنشسته شده ام حال سوال بند ه این می باشد که آیا با وجود مدرک کارشناسی و ۱۵ماه سابقه جبهه بر اساس بند ب ماده ۶۵ می توانم درخواست اعاده بخدمت نمایم لطفا راهنمایی نمایید . با تشکر حسن قنبری

 5. با سلام. بنده جانباز ۷۰% هستم با ۲۰ سال سابقه. در مورد کسر ساعت کار جانبازان اگر تاکنون هیچ توافقی صورت نگرفته باشد و ساعت کار کامل انجام شده باشد آیا میتوانم کسر ساعت سالهای قبل را مطالبه نمایم و به چه طریق؟. با تشکر

 6. با سلام
  ممکن است بفرمایید بر اساس کدام ماده، بند و یا تبصره قانونی بیان می دارید که اعطای مأموریت آموزشی به افرادی که در حال گذراندن پایان نامه و یا رساله دکترا می‌باشند، وجاهت قانونی ندارد؟؟؟؟؟!!!!!بر اساس ماده ۱۲ تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ جانبازان می توانند تا پایان تحصیلات دانشگاهی از ماموریت آموزشی استفاده نمایند. بخاطر این اطلاع رسانی نادرست شما ماموریت آموزشی بنده با مشکل مواجه شده!!!!

 7. با سلام
  من فرزند شهید و کارمند هستم مدرک فوق لیسانسمو به اداره ارائه دادم اداره بعد از پذیرش مدرک هیچ طبقه و تغییری در حکم اینجانب اعمال نداشتن و ادعا دارن که طبق قانون بنده چون در مقطع لیسانس یه طبقه بالاتر محسوب میشویم با ارائه مدرک فوق تغییری در حکم اینجانب صورت نمیگیرد خواهشا بنده را راهنمائی کنین

  • با سلام. با اعمال مدرک فوق لیسانس، حل کار شما باید مزایای دو طبقه اضافه تر را پرداخت کند. جداول موضوع فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات را مطالعه کنید

 8. با سلام:جانبازی که ۲۵سال سابقه کار داشته و ۵سال ارفاقی دولت احمدی نژاد داشته جمعا ۳۰سال شده .ایا میتواند براساس قانون ماده ۴قانون تسهیلات استخدامی جانبازان ویا ماده ۶۰قانون جامع خدمات رسانی و بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم که همه این قوانین صراحت لازم را داشته ایا این جانباز میتواند با مدرک فوق دیپلم که دارد به خدمت اعاده شود ؟ یا منع قانونی دارد؟ لطفا واضح شرح دهید.با تشکر…

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید