ارائه طرح افزایش حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران به دولت

0
ارائه طرح افزایش حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران به دولت
ارائه طرح افزایش حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران به دولت

پاراف ارائه طرح افزایش حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران به دولت : نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: افزایش حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد و به همین منظور آن را به هیأت دولت ارائه می‌دهیم.

س از اینکه حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران از سوی شورای عالی کار ارائه شود، تأمین اجتماعی نیز پیشنهاد خود را به هیأت وزیران خواهد داد

مطابق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی مستمری بازنشستگی ومجموع مستمری بازماندگان نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. حداقل حقوق سال آینده ۸۱۲ هزار و ۶۵ تومان است.

مذاکراتی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال انجام است تا درصد افزایش آن برای سال ۹۵ تأمین شود.

سیدتقی نوربخش در حاشیه مراسم تجلیل از ۶۰ شهید سازمان تأمین اجتماعی افزود: پس از اینکه حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران از سوی شورای عالی کار ارائه شود، تأمین اجتماعی نیز پیشنهاد خود را به هیأت وزیران خواهد داد.

وی تصریح کرد: به همین منظور مذاکراتی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال انجام است تا درصد افزایش آن برای سال ۹۵ تأمین شود.

مستمری بازنشستگان در سه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش یافت. این افزایش در حالی است که در مدت هشت سال قبل از آن حقوق بازنشستگان تنها ۴۳درصد افزایش یافته بود

نوربخش تصریح کرد: میانگین افزایش حقوق برای مستمری بگیران ۱۴ درصد است اما ممکن است اقداماتی درمورد حداقل حقوق و دستمزدها صورت گیرد تا مستمری بگیران در سال آینده از حقوق بیشتری بهره‌مند شوند.

پس از اینکه حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران از سوی شورای عالی کار ارائه شود، تأمین اجتماعی نیز پیشنهاد خود را به هیأت وزیران خواهد داد

 ملاک پرداخت مستمری به بازنشستگان، دو سال آخر خدمت آنان است . ۵۵ درصد از مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از حداقل دریافتی برخوردارند زیرا در زمان اشتغال و بویژه در دو سال آخر حق بیمه کمتری پرداخت کردند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید