جلسه دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح قانون کار

0
جلسه دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح قانون کار
جلسه دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح قانون کار

پاراف جلسه دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح قانون کار : محمدحسن هفده‌تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم جدید برای لایحه اصلاح قانون کار خبرداد وگفت: بزودی جلسه‌ای بین نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عضو شواریعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می‌شود.

این لایحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم شد و دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به عودت آن اقدام کند

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست جامعه کارگری و کارفرمایی مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت به دلیل اعتراض به برخی مواد آن گفت: این موضوع اخیراً در شورای مشاوره سه جانبه ملی با حضور نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: در این شورا مسائل مربوط به حوزه روابط کار بررسی می‌شود که در جلسه اخیر موضوع لایحه اصلاح قانون کار با اولویت بررسی شد.

با توجه به اینکه دولت یازدهم نمی‌تواند لایحه ارسالی در دولت گذشته را پس بگیرد بنابراین اگر نتیجه جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عودت لایحه بود باید از طرف مجلس برگشت داده شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه مذکور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص لایحه اصلاح قانون کار ارائه دادند افزود: این لایحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم شد و دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به عودت آن اقدام کند.هفده تن گفت: به دلیل اعتراض تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به لایحه اصلاح قانون کار، مقرر شد در آینده نزدیک جلسه مشترکی بین اعضای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود تا طرفین بدون دخالت دولت تصمیمات لازم را بگیرند و هر تصمیمی که در این جلسه اعم از پس دادن لایحه یا ادامه بررسی گرفته شود، ما تبعیت خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه دولت یازدهم نمی‌تواند لایحه ارسالی در دولت گذشته را پس بگیرد بنابراین اگر نتیجه جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عودت لایحه بود باید از طرف مجلس برگشت داده شود.

گفتنی است لایحه اصلاح قانون کار در حالی در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اصلاحات انجام شده در قانون را بر خلاف منافع کارگران و کارفرمایان می‌دانند و خواستار بازگشت این لایحه به دولت هستند.ایران.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here